NATO

Londra merkezli Turkey Institute Araştırmacısı, Keele University Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora …

Untitled

İstanbul Politikalar Merkezi, Sabancı Üniversitesi ve German Marshall Fund, 2014 Transatlantik Gelişmeleri sonuçlarını …

n_70844_1

Barçın Yinanç’ın İPM Kıdemli Uzmanı Ümit Şahin ile gerçekleştirdiği röportaj 25 Ağustos 2014 …

KeremOktemkapak

Mercator-IPM Araştırmacısı Kerem Öktem’in “Turkey’s New Diaspora Policy: The Challenge of Inclusivity, Outreach …

Untitled

Türkiye’de Demokrasi, Kimlik ve Dış Politika: Dönüşüm Yoluyla Hegemonya(Democracy, Identity and Foreign Policy …

J13A3920

İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi, TÜSİAD ve Türkiye: Culture of Change Girişimi, …