Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı

Diğer videolarımız için Vimeo sayfamıza bakabilirsiniz.

Başvuru Çağrısı: 2017/18 dönemi Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı

İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi, akademisyenler, gazeteciler ve uzmanları Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı’na başvuruya davet ediyor. 2017/18 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı için başvurular kapanmıştır. Burs Programı, 4 Eylül 2017 tarihinde başlayacaktır.

Başvuru Belgeleri (İngilizce)
2017/18 Burs DuyurusuBaşvuru Formu | Program Önergesi | Broşür

Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı,  İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi’nin bir parçasıdır. Programın amacı, ağırlıklı olarak Almanya’dan gelecek olan bursiyerlerin iklim değişikliği, Avrupa Birliği/Almanya-Türkiye ilişkileri ve iklim değişikliği alanlarında yapacakları araştırmalarla, Türkiye-Almanya ve aynı zamanda Türkiye-Avrupa arasındaki akademik, siyasal ve sosyal bağları güçlendirmektir. İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi, 21.Yüzyılın zorluklarına birlikte hazırlanmak için küreselleşen dünyada bilgi edinme, insan ve fikir değişiminin bir önkoşul olduğu düşüncesi üzerine kurulmuştur.

Mercator-İPM Burs Programı, özellikle Almanya’dan gelen araştırmacılar olmak üzere, uluslararası araştırmacılara, gazetecilere, uzmanlara ve sivil toplum temsilcilerine İPM’de akademik ve pratik projeler yapma fırsatı sunmaktadır. Program, aşağıda belirtilen iki alandaki projeleri destekleyecektir:

AB/Almanya-Türkiye İlişkileri
İklim Değişikliği

Programda, iki farklı pozisyon bulunmaktadır:

Mercator-İPM Araştırma Bursu yeterli iş deneyimi bulunan genç araştırmacılara, gazetecilere ve profesyonellere verilecektir. Araştırmacıların, İPM’de akademik ya da uygulama projeleri yürütmeleri beklenmektedir. Yüksek lisans derecesi başvuru için ön şarttır fakat adayların doktora derecesine sahip olması tercih sebebi olacaktır. Doktora derecesine sahip olmayan adaylar, yalnızca pozisyonun gerektirdiği iş tecrübesi ve uzmanlığa sahip olduklarına jürinin ikna olduğu durumlarda programa kabul edilecektir. Almanya -Türkiye ilişkisine odaklanan projeler tercih edilecektir. Adaylar, programa doktora tezlerini finanse etmek için başvuramazlar.

Mercator-İPM Kıdemli Araştırma Bursu dünya çapında saygınlığa sahip, seçkin akademisyenlere ve Almanya-Türkiye ya da Avrupa-Türkiye ilişkilerine önemli katkı yapmış olan sivil toplumu kuruluşu temsilcilerine verilecektir. Adaylar İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi’nin ortakları tarafından seçilecektir.

2012 yılından beri İPM, 31 araştırmacı ve 9 kıdemli araştırmacıyı ağırlamıştır. Programımız dahilinde araştırmacılarımız 60′ı aşkın rapor ve politika notu, yüzün üzerinde köşe yazısı, akademik makale ve sunumlar hazırlamışlardır. Türkiye’de ve yurtdışında 125′in üstünde panel, konferans, çalıştay ve kitap tanıtımları düzenlenmiştir. Aynı zamanda bu projeleri boyunca 25 farklı yerli ve yabancı kuruluşla ortak çalışmalar gerçekleştirmişlerdir.