15 Temmuz Sonrasi Kutuplaşma, Mutabakat ve Demokrasi

Ocak 17, 2017
İPM Karaköy

İPM Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Proje Yöneticisi Pınar Akpınar, ve İPM Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Araştırmacısı Derya Berk tarafından düzenlenen “15 Temmuz Sonrasi Kutuplaşma, Mutabakat ve Demokrasi” başlıklı çalıştay, 17 Ocak 2017 tarihinde İPM Karaköy‘de gerçekleşti.

Türkiye’de son yıllarda artan bir kutuplaşma eğilimi gözlemlenmektedir. 15 Temmuz darbe girişimi Türkiye’yi daha belirsiz bir ortama itmiş, var olan sosyal ve siyasal ihtilafların daha da artmasına neden olmuştur. ‘15 Temmuz Sonrası Kutuplaşma, Uzlaşma ve Demokrasi Çalıştayı,’ darbe girişimi sonrası Türkiye’de demokrasinin güçlenmesine engel teşkil edebilecek çatışmaları saptayıp, analiz ederek kutuplaşmayı kontrol altına alacak ve kapsayıcı demokrasiyi destekleyecek çözüm önerileri sunmayı amaçlamıştır. Darbe girişiminin en önemli pozitif sonucu toplumdaki çeşitli grupların sivil iradenin tartışılmaz bir norm olduğu konusunda vardıkları uzlaşıdır. Çalıştay ortaya çıkan fırsatları keşfedip, diyaloğu güçlendirerek bu nadir birlik atmosferinin sürdürülebilirliğine katkıda bulunmaya çalışmıştır. İnteraktif bir formatta kurgulanan çalıştay çeşitli alanlardan uzmanları bir araya getirerek ilgili taraflara somut politika tavsiyeleri sunmayı hedeflemiştir.

Program için lütfen tıklayınız.