Avrupa Birliği-Türkiye Gözlemevi İkinci Yıllık Konferansı

Nisan 18, 2002
Floransa

AB-Türkiye Üyelik Gözlemevi İkinci Yıllık Konferansı 18-19 Nisan 2002 tarihleri arasında Floransa’da gerçekleştirildi. Konferansın ilk gününde ‘Türkiye’nin AB Adaylığı ve Avrupa’nın Stratejik Ortağı Rolü” konusu konuşuldu. 19 Nisan tarihinde düzenlenen ikinci oturumdaysa, tartışmacılar “Türkiye’nin makroekonomik istikrar yolundaki ilerlemesi ve rekabet gücü” konularını tarıştılar. Üçüncü oturumda Kıbrıs konusu konuşulduktan sonra, ‘bankacılık, enerji ve telekomünükasyon mevzuatları’ tartışma konularının odağını oluşturdu. Düzenlenen son oturumda Avrupa Konvansiyonu’na bakış açıları, aday ülkelerin rolü ve Konvansiyon’un aday ülkelerin dahil edilmesi konuları ele alındı.