Avrupa Birliği-Türkiye Gözlemevi Üçüncü Yıllık Konferansı

Mayıs 07, 2004
Floransa

Toplantı 7 Mayıs 2004 tarihinde 4. Yıllık Konferans’tan bir ay önce Floransa’da düzenlendi. Siyaset ve düşünce üreticileri öncelikle Aralık 2004 Avrupa Konseyi Zirvesi üzerinden Türkiye’nin yol haritasını tartıştı. Daha sonra, AB üye ülkeleri tarafından oylanmayı bekleyen AB Anayasası, Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği konusundaki Avrupa’daki kamuoyu görüşleri tartışmanın odağını oluşturdu. Üçüncü oturumdaysa; Irak savaşı, Türkiye’nin üyeliği konusunda ABD’nin duruşu ve AB-Türkiye ilişkileri üzerinden Kıbrıs meselesi gibi konular tartışıldı. Son olarak Aralık’ta yapılacak olan AB Zirvesi’nden Türkiye için bir tarih çıkmaması durumda bir B planı olup olmadığı konusu incelendi.