Avrupa Birliği-Türkiye Gözlemevi Altıncı Yıllık Konferansı

Mayıs 25, 2006
İstanbul

Geleneksel Avrupa Birliği-Türkiye Gözlemevi Konferansları’nın altıncısı 25-26 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da düzenlendi. Bu seneki konferansta özellikle ekonomi ve enerji konuları, AB’nin genişleme süreci ve Türkiye’nin jeostratejik konumuna odaklanıldı. Ayrıca, diğer yıllardan farklı olarak bu yıl, konferans sonuçlarına ulaşmada Sabancı Üniversitesi Uyuşmazlık Analizi yükseklisans öğrencileri kolaylaştırıcılık rolü üstlendi.

Konferans Programı için tıklayın