Avrupa Birliği-Türkiye Gözlemevi Sekizinci Yıllık Konferansı

Aralık 06, 2008
The Kempinski Bristol Hotel, Berlin

AB-Türkiye Gözlemevi konferanslarının sekizincisi olan Berlin Gözlemevi Konferansı İPM ve IEMed ortaklığında 6 Aralık 2008 tarihinde Berlin’de düzenlendi. Aralarında dönemin Avrupa Parlamentosu Üyeleri Cem Özdemir ve Alexander Graf Lambsdorff, Türkiye’nin Almanya Büyükelçisi Ahmet Acet, Avusturya eski Başbakan Yardımcısı Erhard Busek, Avrupa Birliği Genel Sekreteri Oğuz Demiralp, Deutsche Bank AG Baş-Ekonomisti Norbert Walter, dönemin Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Başkanı Marc Pierini ve İsveç Dışişleri Bakanlığı AB Dairesi Başkanı Hakan Emsgard’ın da bulunduğu akademi, politika ve ekonomi alanlarında etkin 68 kişi Berlin Gözlemevi Konferansı’na katıldı.

Türkiye-AB Gözlemevi Konferansları’nda katılımcı bir yaklaşım benimsenerek hedeflerin geliştirilmesi amaçlanıyor. Berlin Gözlemevi Konferansı bu ilkeye sağdık kalınarak yuvarlak masa tartışması olarak düzenlendi. Açılış konuşmalarıyla başlayan konferans müteakip beş oturumun ardından, tartışılan konuların ve ortaya atılan önerilerin özetlenmesi ile son buldu.

Oturumlarda ele alınan konu başlıkları şu önemli konuları içerdi: Anayasa tartışmalarını da içine alan Türkiye’deki siyasi gelişmeler, Anayasa Mahkemesi kararları; 2009 yerel seçimleri; küresel mali krizde Türkiye ekonomisinin yaşadığı zorluklar; Avrupa Birliği üyesi ülkelerde elit tabakların ve çoğunluğun Türkiye algısını etkileyen önemli faktörlerin tanımlanması; Lizbon Antlaşması’nın geleceği; Avrupa Birliği’nin derinleşmesi ve genişlemesi; Kıbrıs sorununun analizi; 2005 yılı başından bu yana AB üyeliği konusunda gösterilen ilerlemenin değerlendirilmesi; 2008 yılının karnesi ve ulusal programı; AB’nin genişlemesi, komşu politikası, Rusya’yla ilişkileri, enerji ve güvenlik.