AB-Türkiye Enerji ve İklim Diyalogları

Ocak 17, 2019
İPM Karaköy Minerva Han

Bruegel, Stiftung Mercator ve İstanbul Politikalar Merkezi’nin düzenlediği “AB-Türkiye Enerji ve İklim Diyalogları” başlıklı panel, 17 Ocak’ta İPM Karaköy’de gerçekleşti. Etkinlikte, Gustav FredrikssonSimone Tagliapietra ve Georg Zachmann tarafından yazılan ” Türkiye’de rüzgar enerjisi yatırımları için gerekli sermaye maliyeti nedir? (What is the cost of capital for wind energy investments in Turkey?) ” başlıklı yazı üzerine tartışıldı.

Açış Konuşmaları
Pelin Oğuz, Program Koordinatörü, Mercator-İPM
James Rizzo, İstanbul Ofisi Yöneticisi, Stiftung Mercator

Sunum
Gustav Fredriksson, Doktora adayı, ETH Zürich, Enerji ve Çevre Ekonomisi

Panel
Chair:
 Ümit Şahin, İklim Çalışmaları Koordinatörü, İPM
Can Hakyemez, Yönetici, Economik Araştırma Departmanı, TSKB
Canan Ozsoy, Başkan ve CEO, GE Türkiye
Mehmet Erdem Yasar, Baş bankacı, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası
Massimo d`Eufemia, Baş Temsilci, Avrupa Yatırım Bankası, Türkiye