Türkiye AB İlişkileri üzerine İKV-İPM Yuvarlak Masa Toplantısı

Mart 20, 2017
Brüksel

İPM ve İktisadi Kalkınma Vakfı’nın (İKV) ortaklığıyla “Türkiye AB İlişkileri üzerine İKV-İPM Yuvarlak Masa Toplantısı17 Mart 2017 tarihinde İKV’nin Brüksel temsilciliğinde gerçekleşti.

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin güncel durumu ve gelecek senaryoları üzerine fikir alışverişinde bulunmak amacıyla düzenlenen panelde, konusunda uzman akademisyen ve karar alıcılar bir araya geldi. İlk oturumda, davetli uzmanlar özellikle mülteci krizi, güvenlik ve savunma öncelikleri, insan hakları koşulları, ticaret anlaşmaları ve Gümrük Birliği’ne değinerek Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin mevcut durumunu tartıştı. İkinci oturumdaysa, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkisilerinin geleceği, popülizmin yükşelişi, Türkiye’de ve Avrupa Birliği üyelerindeki son seçimler, Brexit tartışması, küresel mülteci krizi, küreselleşmenin geleceği ve liberal ticaret sistemi gibi mevcut kritik konular değerlendirildi. Özetle katılımcılar, Türkiye- Avrupa Birliği ilişkilerinde güncel konu ve sorunlara değinerek mevcut krizlerin üstesinden gelecek senaryolar üzerine tartıştılar.

2017-03-17 14.57.48 2017-03-17 14.57.42 2017-03-17 15.25.35 2017-03-17 15.18.00