Brexit Sonrası İngiltere-Türkiye İlişkileri: Stratejik Partnerler mi?

Kasım 28, 2018
Oxford Üniversitesi

İstanbul Politikalar Merkezi–Sabancı Üniversitesi–Stiftung Mercator Girişimi ve Oxford Üniversitesi St Antony’s College ortaklığıyla düzenlenen “Brexit Sonrası İngiltere-Türkiye İlişkileri: Stratejik Partnerler mi? (British-Turkish Relations after Brexit: Strategic Partners?) ” başlıklı panel, 28 Kasım’da Oxford Üniversitesi, Avrupa Çalışmaları Merkezi’nde gerçekleşti. Panel, önde gelen akademisyenleri bir araya getirerek İngiltere-Türkiye ilişkilerinin önümüzdeki dönemdeki zorlukları, güçlükleri ve olanakları üzerine odaklanmayı amaçladı.

Konuşmacılar:
Simon Waldman, 2017/18 Mercator-İPM Araştırmacısı, İPM
Yaprak Gürsoy, Aston Üniversitesi

Chair:
Othon Anastasakis, St Antony’s College, Oxford