Çeşitlilik Mücadeleleri ve Vaadleri: Mülteci ve Vatandaşlık Politikaları

Mart 16, 2018
Mercator Centre Berlin

2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı Hande Paker‘in düzenlediği “Çeşitlilik Mücadeleleri ve Vaadleri: Mülteci ve Vatandaşlık Politikaları (Challenges and promises of diversity: refugee policies and citizenship politics)” paneli 16 Mart‘ta Mercator Centre Berlin‘de gerçekleşti. Panel, çeşitlilik ve çoğulculuğun teşviki ve yeni gelenlerin toplumlara katılımı ile ilgilenen akademisyenleri ve sivil toplum gruplarını bir araya getirdi.

mercatorcentre 2