Çok-Kutuplu Dünyada Avrasyanın Rolü

Aralık 06, 2017
DGAP Berlin

İPM Kıdemli Uzmanı Ahmet Evin‘in DGAP ile birlikte düzenlediği “Çok-Kutuplu Dünyada Avrasyanın Rolü (The Role of Eurasia in a Multi-Polar World)” konferansı 6 Aralık tarihinde Berlin‘de gerçekleşti.

Konferans, Avrasya, Avrupa Birliği ve ABD’den uzmanları bir araya getirerek, bölgedeki kompleks dinamikler, işbirliği modellerinin verimliliği,  güvenlik kaygıları, bölgesel güçlerin çelişen çıkarlarının işbirliğinin önüne geçmesi, Avrupa Birliği’nin küresel stratejisi gibi konularda bir fikir alışverişi platformu yaratmayı amaçladı.