İklim Kafe Konuşmaları 3 – Türkiye ve Dünyada İklim Hareketleri

Nisan 04, 2018
İPM Karaköy Minerva Han

İklim Kafe Konuşmalarının üçüncüsü, Hande Paker ve Baran Alp Uncu‘nun “Türkiye ve Dünyada İklim Hareketleri” konulu konuşmalarıyla 4 Nisan‘da İPM Karaköy‘de gerçekleşti.

İklim değişikliği alanında çalışan araştırmacı ve akademisyenler, iki ayda bir bu alandaki çalışmalarını özel bir konu çerçevesinde masaya yatırıyor. İklim Kafe Konuşmaları’nda iklim değişikliğiyle ilgili çeşitli konuları, politikadan atmosfer bilimlerine, ekonomiden psikolojiye kadar disiplinler arası bir ortamda tartışmak üzere bir araya geliyoruz.

Detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

Hande Paker, 2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı, Bahçeşehir Üniversitesi
“Küresel bir müşterek olarak iklim adaleti: kozmopolit vatandaşlık iklim meselesine katkı sunabilir mi?”

İklim değişikliği yerel ve ulusal sınırların ötesine geçen bir sorundur. İklim değişikliği meselesinin ve tezahürlerinin yerelde insanları hangi mekanizmalarla harekete geçirdiği iklim hareketlerinin yaygınlaşması açısından önemli bir sorudur. Ulrich Beck içinde bulunduğumuz ekolojik krizin kozmopolit bir mecburiyete yol açtığını söyler. Bu kozmopolit mecburiyet ortak bir soruna, ortak bir alan içerisinde birlikte çözüm aramayı gerektirir. Farklılıkları dışlamayan ortaklıkların ne tür bir politik zeminde yeşerdiğine odaklanan kozmopolit vatandaşlık çalışmaları iklim adaleti hareketi tartışmalarına nasıl bir katkı yapabilir? 3. İklim Kafe Konuşmalarında bu çerçevede bir okuma yapılacaktır.

Baran Alp Uncu, Bağımsız Araştırmacı
“Tabanını Arayan Hareket: İklim Adaleti Hareketi’nin Küresel ve Yerel Düzeylerde Genişleme Olasılıkları”

2000’li yılların ikinci yarısından itibaren iklim değişikliğini durdurmayı ve etkilerini ortadan kaldırmayı hedefleyen yerel, ulusal ve uluslararası toplumsal hareket aktörleri küresel bir şemsiye ağı olan İklim Adaleti Hareketi (İAH) altında toplandı. Ağırlıklı olarak COP zirveleri ekseninde mobilize olan İAH, Paris’teki COP21’de yakaladığı geniş katılım ve görünürlükten sonra eylem ve diğer faaliyetlerini zaman ve mekana yaymaya çalışmaktadır. Küresel bir mobilizasyonu yerelde genişletmeye çalışan İAH örgütlenme biçimleri, eylem repertuvarları ve siyasi duruşları birbirinden farklı grupların arasındaki çekişme ve tartışmaları barındırmaktadır. Bu sunumda, küresel düzeyde ortaya çıkmış İAH’nın anlam çerçeveleri, kolektif kimlik ve eylem repertuvarı oluşturma süreçleri değerlendirilecek ve yerel düzeyde yayılmasının olasılıkları tartışılacaktır.

web3 web2