İstanbul Perspektifleri: “İstanbul, Yakın Plan: Mimarlığın ve Kentin Son On Yılı”

Kasım 29, 2018
İPM Karaköy Minerva Han

İstanbul Perspektifleri Söyleşi Serisi’nin ikincisi, Mimar, Mimarlık Tarihçisi, Öğretim Üyesi Uğur Tanyeli’nin katılımı ve Asuman Suner’in moderatörlüğüyle “İstanbul, Yakın Plan: Mimarlığın ve Kentin Son On Yılı” başlığı altında 29 Kasım’da İPM Karaköy’de gerçekleşti.

2018-2019 döneminde her ayın son Perşembe günü gerçekleşecek söyleşi serisinin amacı, İstanbul’un kültürel dokusunun 1980’lerden bu yana nasıl şekillendiğini ve dönüştüğünü öznel hikayeler üzerinden anlamlandırabilmeyi mümkün kılacak bir tartışma platformu yaratmaktır. Kentin kültürel dokusunun dönüşümü, mimarlık, görsel sanatlar, sanat piyasası, festival kültürü, sahne sanatları boyutlarını içeren farklı perspektiflerden ele alınacaktır. Bu çerçevede katılımcılara, farklı kuşaklara ve kimliklere sahip bireyler olarak kent mekânını ve kentin kültür-sanat hayatının farklı dönemlerini nasıl deneyimlediklerine; kendi uzmanlık alanlarının kentin geçirdiği dönüşümle nasıl eklemlendiğine; kentin fiziksel ve kültürel dokusunun dönüşümünü nasıl değerlendirdiklerine ilişkin sorular yöneltilecektir.

P1070453 P1070456 P1070472