İstanbul Perspektifleri: “Sahne Sanatları Perspektifinden İstanbul’un Dönüşümü”

Nisan 25, 2019
İPM Karaköy Minerva Han

İstanbul Perspektifleri Söyleşi Serisi’nin yedincisi, yönetmen, oyuncu ve akademisyen Mehmet Birkiye’nin katılımı ve Asuman Suner’in moderatörlüğüyle “Sahne Sanatları Perspektifinden İstanbul’un Dönüşümü” başlığı altında 25 Nisan’da İPM Karaköy’de gerçekleşti.

2018-2019 döneminde her ayın son Perşembe günü gerçekleşen söyleşi serisinin amacı, İstanbul’un kültürel dokusunun 1980’lerden bu yana nasıl şekillendiğini ve dönüştüğünü öznel hikayeler üzerinden anlamlandırabilmeyi mümkün kılan bir tartışma platformu yaratmaktır. Kentin kültürel dokusunun dönüşümü, mimarlık, görsel sanatlar, sanat piyasası, festival kültürü, sahne sanatları boyutlarını içeren farklı perspektiflerden ele alınmaktadır. Bu çerçevede katılımcılara, farklı kuşaklara ve kimliklere sahip bireyler olarak kent mekânını ve kentin kültür-sanat hayatının farklı dönemlerini nasıl deneyimlediklerine; kendi uzmanlık alanlarının kentin geçirdiği dönüşümle nasıl eklemlendiğine; kentin fiziksel ve kültürel dokusunun dönüşümünü nasıl değerlendirdiklerine ilişkin sorular yöneltilmektedir.

P1080069 P1080055