Kutuplaşmayı Aşmada Sanat ve Sporun Rolü

Ekim 05, 2017
İstanbul Politikalar Merkezi

İPM Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Proje Yöneticisi Pınar Akpınar ve Proje Görevlisi Efe Doğuş Selvi tarafından düzenlenen “Kutuplaşmayı Aşmada Sanat ve Sporun Rolü” başlıklı çalıştay, 5 Ekim 2017 tarihinde İPM Karaköy‘de gerçekleşti. İPM Direktörü Fuat Keyman‘ın konuşmasıyla başlayan çalıştay, İPM Araştırmacısı Altay Atlı‘nın moderatörlüğünde devam etti.

Kutuplaşma Türkiye’nin istikrar ve kalkınmasının önündeki en büyük engellerden biridir. Diyalog ve mutabakat eksikliği sorunların çözülme potansiyelini olumsuz etkilemektedir. Bu bağlamda sanat ve spor, çatışma çözümünde ve diyalog sağlamada oldukça önemli bir etkiye sahiptir. ‘Kutuplaşmayı Aşmada Sanat ve Sporun Rolü’ konulu çalıştay, Türkiye’de farklı kesimler arasında diyalog kurmayı amaçlayan sanat ve spor projelerinde rol almış kişiler ile bürokrasi, siyaset, sivil toplum, medya çevrelerinden uzmanları bir araya getirerek sanat ve sporun kutuplaşmayı aşmada nasıl daha verimli kullanılabileceğine dair çözümler üretmeyi amaçlamıştır. İnteraktif bir formatta kurgulanan çalıştay, çeşitli alanlardan uzmanları bir araya getirerek ilgili taraflara somut politika tavsiyeleri sunmayı hedeflemiştir.

Etkinlik programı için lütfen tıklayınız.