Okulların Kurumsal Habitusları İşçi Sınıfından Azınlık ve Göçmen Kökenli Öğrencilerin Eğitim Başarısını Nasıl Etkiliyor: Almanya ve Türkiye Arasında Karşılaştırmalı Bir Durum Çalışması

Şubat 27, 2017
İPM Karaköy

2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı Çetin Çelik‘in “Okulların Kurumsal Habitusları İşçi Sınıfından Azınlık ve Göçmen Kökenli Öğrencilerin Eğitim Başarısını Nasıl Etkiliyor: Almanya ve Türkiye Arasında Karşılaştırmalı Bir Durum Çalışması” başlıklı raporunun tanıtımı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Kenan Çayır‘ın katılımıyla 27 Şubat 2017, Pazartesi günü 17:30-19:00 arasında İPM Karaköy‘de gerçekleşmiştir.

Etkinlik raporu için lütfen tıklayınız.