Türkiye ve AB: Ekonomik ve Güvenlikle İlişkili Bağımlılıkların Arka Planından Siyasal Gerilimleri Yönetmek

Haziran 23, 2017
Berlin

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM), İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) ve Alman Uluslararası ve Güvenlik İlişkileri Enstitüsü (SWP)’nin düzenlediği “Türkiye ve AB: Ekonomik ve Güvenlikle İlişkili Bağımlılıkların Arka Planından Siyasal Gerilimleri Yönetmek (Turkey and the EU: Managing Political Tensions from the Background of Economic and Security-Related Interdependencies)” başlıklı yuvarlak masa toplantısı 23 Haziran 2017 tarihinde Berlin’de gerçekleşti.

Toplantı, Türkiye ve Almanya arasında bilgi alışverişini sağlamanın yanı sıra, ekonomi, güvenlik ve Türkiye-Avrupa ilişkileri hakkındaki beklenti ve endişelerin de paylaşılmasını hedefledi.

Akademisyenler, uzmanlar ve kıdemli bürokratların bulunduğu toplantıda, Türkiye-AB ilişkilerindeki güncel durum, güvenlik işbirliğini geliştirmek için olasılıklar ve AB içinde yükselen popülist hareketlerin AB entegrasyonunun geleceğine etkileri tartışıldı.