Türkiye’nin İklim Politikaları Yuvarlak Masa Toplantıları (2) Paris Sonrası Türkiye’de İklim Politikalarının Finansmanı

Mayıs 31, 2016
İstanbul Politikalar Merkezi, Minerva Han, 2. Kat

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi tarafından düzenlenen Türkiye’nin İklim Politikaları Yuvarlak Masa Toplantıları’nın ikincisi, Paris Sonrası Türkiye’de İklim Politikalarının Finansmanı konusunda 31 Mayıs 2016 Salı günü İstanbul Politikalar Merkezi’nde gerçekleştirildi. Türkiye’de iklim politikaları alanında çalışan farklı kesimlerden aktörlerin katılımıyla yapılan toplantıda geçen Aralık ayında yapılan Paris İklim Konferansı’nın ardından özellikle iklim finansmanı alanında yaşanan son gelişmeler, beklentiler ve Türkiye’nin iklim finansmanıdan izlemesi gereken politikalar görüşüldü. Basına kapalı olarak yapılan toplantıya, ilgili Hazine Müsteşarlığı temsilcisi, özel sektörde karbon yönetimi alanında çalışan kurumlardan temsilciler,  sivil toplum örgütü temsilcileri ve aktivistler (İklim Değişikliği Sivil Toplum Ağı, Yeşil Düşünce Derneği, İklim İçin Kampanyası, Heinrich Böll Stiftung Derneği, WWF Türkiye), Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu temsilcisi, düşünce kuruluşlarından uzmanlar (Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği) ve akademisyenlerden oluşan 12 kişi katıldı. Yuvarlak masa toplantısının organizasyonunu ve kolaylaştırıcılığını İPM Kıdemli Uzmanı Ümit Şahin yürüttü.

Yaklaşık 6 saat süren toplantıda taraflar özellikle Paris Konferansı’ndan sonra iklim finansmanı alanında yaşanan gelişmeler ve Türkiye’nin bu konudaki pozisyonunu; Paris sonrası Türkiye’nin INDC hedeflerine uyabilmesi ve bu hedefleri geliştirebilmesi için hangi piyasa ve piyasa dışı finansman mekanizmalarını kullanması gerektiği; Türkiye’de emisyon ticareti ve karbon vergisinin uygulanmasının avantaj ve dezavantajları ve hangi yöntemin hangi şartlar altında tercih edilebileceği; Türkiye’nin azaltım ve uyum politikalarını uygulamasında uluslararası iklim finansmanı mekanizmalarından ne şekilde yaralanabileceği ve bu imkanların nasıl geliştirilebileceği ile kamu kesimiyle özel sektör, sivil toplum ve akademi arasındaki diyalog, işbirliği ve müzakere olanakları üzerine görüş paylaşımında bulundular ve birbirilerinin soru ve eleştirilerini yanıtladılar. Toplantı sonunda bütün katılımcıların açık ve eşit şartlarda bir diyalog zemininde bulunmaktan dolayı memnuniyetlerini ifade ettikleri yuvarlak masa toplantıları dizisi, teknoloji, uyum ve azaltım konularında yapılacak iki toplantıyla devam edecek.

Türkiye’nin iklim politikalarının geliştirilmesinde müzakere olanaklarının ve demokratik karar almak mekanizmalarının geliştirilmesi amacıyla düzenlenen Yuvarlak Masa Toplantıları’nın hazırlık sürecinde yapılan araştırma sonucunda Ümit Şahin tarafından yazılan Türkiye’nin İklim Politikalarında Aktör Haritası raporu 2014 sonunda İstanbul Politikalar Merkezi tarafından yayımlanmıştı.

Rapor için lütfen buraya tıklayınız.