Türkiye’de İklim Değişikliğine Uyum Politikaları

Ekim 31, 2016
Bilkent Üniversitesi

İstanbul Politikalar Merkezi tarafından düzenlenen Türkiye’nin İklim Politikaları Yuvarlak Masa Toplantıları’nın üçüncüsü, Türkiye’de İklim Değişikliğine Uyum Politikaları konusunda 31 Ekim 2016 Pazartesi günü Ankara’da, Bilkent Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Türkiye’de iklim politikaları alanında çalışan farklı kesimlerden aktörlerin katılımıyla yapılan toplantıda 2015’in Aralık ayında yapılan Paris İklim Konferansı’nın ardından uyum alanında yaşanan son gelişmeler, uyum politikalarının çeşitli sektörler için önemi, eylem planlarında ve uygulamada iklim değişikliğine uyum konusu tartışıldı. Basına kapalı olarak yapılan toplantıya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su işleri Bakanlığı, DSİ, OGM ve AFAD’dan temsilcilerin yanı sıra, sivil toplum örgütü temsilcileri ve aktivistler (TEMA Vakfı, WWF Türkiye, Doğa Koruma Merkezi, Küresel Denge Derneği), Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu temsilcisi, uluslararası kuruluşlardan (UNIDO, UNDP) uzmanlar ve Hacettepe Üniversitesi, ODTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi’nden akademisyenlerden oluşan 18 kişi katıldı. Yuvarlak masa toplantısının organizasyonunu ve kolaylaştırıcılığını İPM İklim Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin yürüttü.

Yaklaşık 4 saat süren toplantıda taraflar özellikle uyumla ilgili eylem planlarının uygulanmasındaki sorunlar, kamu ve diğer kesimlerde konuyla ilgili farkındalık, azaltım ve uyum politikaları arasındaki ilişkiler, farklı aktörler yürütülen projeler arasında koordinasyon sorunları, ekosistem tabanlı bütünleşik politikaların önemi ve Paris Konferansı’ndan sonra uyum alanında yaşanan gelişmeler ve Türkiye’nin bu konudaki pozisyonunu ile kamu kesimiyle özel sektör, sivil toplum ve akademi arasındaki diyalog, işbirliği ve müzakere olanakları üzerine görüş paylaşımında bulundular ve birbirilerinin soru ve eleştirilerini yanıtladılar. Yuvarlak masa toplantıları dizisi daha spesifik politika alanlarında devam edecek.

Türkiye’nin iklim politikalarının geliştirilmesinde müzakere olanaklarının ve demokratik karar almak mekanizmalarının geliştirilmesi amacıyla düzenlenen Yuvarlak Masa Toplantıları’nın hazırlık sürecinde yapılan araştırma sonucunda Ümit Şahin tarafından yazılan Türkiye’nin İklim Politikalarında Aktör Haritası raporu 2014 sonunda İstanbul Politikalar Merkezi tarafından yayımlanmıştı.

Rapor için lütfen buraya tıklayınız.