Yeni Dünya Düzeni, Uluslararası İlişkiler, ve Göç: İklim Göçünün Ötesinde

Apr  04, 2017
IPC Karaköy

İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi’nin düzenleyeceği, Durham Üniversitesi‘nden Dr. Andrew Baldwin‘in  “Yeni Dünya Düzeni, Uluslararası İlişkiler, ve Göç: İklim Göçünün Ötesinde (White World Order, International Relations, and Migration: Getting Beyond Climate Migration)” başlıklı konuşması 20 Nisan 2017 tarihinde, İstanbul Politikalar Merkezi, Karaköy‘de gerçekleşmiştir.

Etkinlik davetiyesi için lütfen tıklayınız.