Yükselen Popülizmin Üç Ayağı: Türkiye, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletlerinden Vakalar

Haziran 07, 2016
İstanbul Politikalar Merkezi, Minerva Han, 2. Kat

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Black Sea Trust for Regional Cooperation (BST) German Marshall Fund of the United States’in katkısıyla 7 Haziran 2016, Pazartesi günü “Yükselen Popülizmin Üç Ayağı: Türkiye, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletlerinden Vakalar (Three Facets of Rising Populism: Cases from Turkey, Europe, and the United States)” başlıklı bir etkinlik düzenledi.

Tüm gün süren yuvarlak masa toplantısında, dünya genelinde gün geçtikçe etkisini artıran popülizm konusu tartışıldı.

Etkinlik, Fuat Keyman (İPM, Sabancı Üniversitesi) ve Özgür Ünlühisarcıklı (GMF Ankara) tarafından yapılan açış konuşmalarıyla başladı. Veiko Spolitis’in (Letonya Parlamentosu) başkanlığını yaptığı ilk panelde tartışmacılar, bir yandan popülizmi kavramsal bir çerçeveye oturtmaya çalışırken, bir yandan özellikle Avrupa ve Amerika’dan örneklere değindi. Takis Pappas (University of Macedonia, European University Institute) ve Senem Aydın-Düzgit (Bilgi Üniversitesi) konuşmalarında popülizmi kavramsal çerçeveye oturtmaya çalışırken özellikle popülizmin tanımı, sebepleri, dağılımı ve tezahürleri üzerinde durdular. Sewell Chan (The New York Times) ABD’deki başkanlık seçimleri ve Clinton ile Trump’ın adaylıkları yarışında öne çıkan popülizm meselesine değinirken, birinci panelin son konuşmacısı İlke Toygür (İPM) Avrupa’daki örnekler üzerinden popülizmin “tedavi”sinin olup olamayacağını sorguladı.

Özgür Ünlühisarcıklı’nın başkanlığında gerçekleşen ikinci panelde konuşmalar ağırlıklı olarak popülizm ve Türkiye üzerineydi.  Çağlar Keyder (İPM, Koç Üniversitesi) Türkiye gibi uluslaşma sürecini entellektüellerin, devlet bürokrasisinin ve bazen askerin yürüttüğü ülkelerde popülizmin “endemik” olduğu tespitinde bulundu ve Türkiye’de popülizmin tarihçesinden bahsetti. Emre Erdoğan (Bilgi Üniversitesi), yeni tamamlanan ve Türkiye’de seçmenler ve politik partiler üzerinden polarizasyonu araştırdıkları anketin sonuçlarını paylaştı. Özge Kemahlıoğlu (Sabancı Üniversitesi), popülizmin iktidara gelmeden önce de, uzun süre iktidarda kaldıktan sonra da karşımıza çıkan bir durum olduğunun altını çizerken, yükselen popülizme olanak sağlayan kültür, tarih, neoliberal ekonomi gibi koşullara değindi. Son konuşmacımız Bilge Yabancı (Istituto Affari Internazionali, University of Graz), popülizmin kısa bir tanımını yaptıktan sonra Türkiye’de popülizmi sürekli kılan ideolojik ve psikolojik mekanizmalar üzerine konuştu.

Yuvarlak masa toplantısı bir yandan günü özetlemeye çalışan, öte yandan kavramsal çerçeve konusunda devam eden tartışmaların sürdüğü üçüncü panelle sona erdi.

Programa ulaşmak için buraya tıklayınız.