Almut Küppers
Almut Küppers
2013/14 Mercator-İPM Araştırmacısı

Almut Küppers, eğitim bilimci ve yabancı dil/ingilizce öğretim uzmanıdır. 2010’dan 2012 yılına kadar AB destekli Comenius Projesi MuViT’te (Multilingual Virtual Talking Books) araştırma görevlisi olarak İstanbul Üniversitesi’ne bağlı çalışmıştır. Asıl bağlı olduğu kurum Frankfurt Üniversitesi’dir. Frankfurt Üniversitesi, İngiliz ve Amerikan Çalışmaları Enstitüsü Öğretmen Eğitimi Bölümü’nde tam zamanlı akademisyendir. Araştırmalarında, çokdillilik, dillerarası öğrenim ve kimlik gelişimi ile eğitimde drama konularına odaklanmıştır. Araştırmalarının bir başka odak noktası ise yabancı dil alanında öğretmen eğitiminin Avrupa boyutu olmuştur.

Küppers, Goethe Üniversitesi’nden doktora derecesine ve Birmingham Üniversitesi’nden doktora sonrası Eğitim Sertifikası’na (PGCE) sahiptir. Küppers ayrıca, siyaset bilimi ve eğitsel drama dersleri vermiş ve Almanya, İngiltere ve ABD’deki okullarda çalışmıştır. 2005-2006 güz döneminde Fulbright Bursu kazanan Küppers, New Jersey Koleji’nde değişim programı kapsamında araştırmacı olarak çalışmışır.

Küppers evli ve üç çocuk sahibidir. Son üç senedir İstanbul’da yaşamakta ve çalışmaktadır.

Mercator-İPM Araştırmacısı olarak aktiviteleri

Politika Notu
Doing Diversity in Education Through Multilingualism, Media and Mobility (Çiğdem Bozdağ ile)
Temmuz 2015 | İstanbul Politikalar Merkezi

Yayın
Bildung in transnationalen Räumen / Education in transnational spaces  (Barbara Pusch ve Pınar Uyan Semerci ile)
Ekim 2015 | Springer

Why Multilingual Matters: Alternative Change Agents in Language Education Policy
Temmuz 2014 | İstanbul Politikalar Merkezi

Sempozyum
Çokdillilik, Medya ve Değişim Programları Yoluyla Eğitimde Çeşitlilik
6-7 Haziran 2014| İstanbul Politikalar Merkezi

Çalıştay
Everyday I’m capulling. English as a gateway to Turkish?  Foreign Language Teacher Association English and Multilingualism Çalıştayı.
22-24 Mart  2014 | Frankfurt Üniversitesi, Almanya

Turkish as a Foreign Language in European Countries with Turkish Immigration
26-27 Eylül 2013 | Augsburg Üniversitesi, Almanya

Uluslararası Sempozyum
Educational Institutions in the Transnational German– Turkish Space
11-12 Ekim 2013 | İstanbul Bilgi Üniversitesi, Dr. Barbara Pusch, Orient-Institute Istanbul, ile birlikte düzenlendi.

Konferans
Education & Migration. Theories and Practices of Intercultural Education and School Development?
20-22 Şubat, 2014 | Hildesheim Üniversitesi Uluslararası Konferansı

Konuşmalar
The impact of English in a bilingual Turkish-German school program.  Foreign Language Teacher Association English and Multilingualism yıllık toplantısında konuşma.
22-24 Mart , 2014 | Frankfurt Üniversitesi

Ground-up push for pluralism. The social-cultural impact of multilingual education.  “Multilingual Education” sempozyumunda konuşma.
24 Haziran 2014 | Center for Sociology and Education Studies organized together with Getronagan High School, Bilgi Üniversitesi

Seminerler
Multilingualism from ground-up: The social-cultural impact of a German-Turkish-English school program. Multilingualism (Prof. Viola Georgi) dersinde seminer.
2 Temmuz 2014  | Hildesheim Üniversitesi