006ipc fellows AK
Anja König
2012/13 Mercator-İPM Araştırmacısı

Anja König, siyaset danışmanı ve işletme ekonomistidir. Almanya ve Kenya’da PricewaterhouseCoopers bünyesinde siyasa danışmanı olarak çalışmıştır. Kenya’daki pozisyona, GTZ/GIZ (Almanya Teknik İşbirliği Ajansı) tarafından atanmış ve Kenya Hükümeti’ne siyasa danışmanlığı yapmıştır. König, Londra’da bir ekonomik danışmanlık firması olan S&W Consultants’da çalışmıştır.

König, sosyal ve çevresel zorluklara girişimci çözümler bulma konusunda uzmanlaşmıştır. Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı kapsamında “Sosyal Girişimcilik ve Hükümetin Rolü: İklim Değişikliği Alanında İyi Örnekler ve Siyasa Seçenekleri” başlıklı proje üzerinde çalışmıştır. Proje kapsamında, Türkiye’de iklim değişikliğiyle ilgili sosyal girişimcilik örneklerini incelemiştir. Türkiye’de son yıllarda sosyal girişimciler, sosyal ve çevresel zorluklar karşında yenilikçi ve girişimci çözümler üretmeye başladı. Araştırma, hükümetin Türkiye’de ortaya çıkmaya başlayan sosyal girişimcilik eko-sistemini şekillendirmede, sosyal girişimciler tarafından kamu mallarını üretilmesini desteklemede ve (özel, kamusal ya da karma) sermayenin sosyal ve çevresel açıdan olumlu bir etki yaratacak projelere çekilmesi konusunda oynadığı role odaklanmıştır.

Anja König, Berlin’deki Alman Kalkınma Enstitüsü’nde yüksek lisans sonrası eğitimini tamamladı. MBA derecesini Almanya’daki Mannheim Üniversitesi’nden aldı. Lisans eğitimini, Fransa’da Institut d’Etudes Politiques Paris (Paris Siyaset Çalışmaları Enstitüsü)’te Siyaset Bilimi ve Ekonomi alanında yaptı.

Daha fazla bilgi için: www.socialimpactmarkets.org

akoenig[at]socialimpactmarkets.org

http://linkd.in/Yp4S3M

Mercator– İPM Araştırmacısı olarak faaliyetleri