_C6A6837
Annegret Warth
2018/19 Mercator-İPM Araştırmacısı

Annegret Warth, uluslararası karşılaştırmalı gençlik ve gençlik refahı üzerine çalışan bir eğitim bilimcidir. Hamburg’daki Helmut Schmidt Üniversitesi’nde eğitim çalışmaları alanında yaptığı doktorasının son aşamasında olan Annegret, doktora tezinde, Türkiye’deki gençliğin heterojen dışavurumlarını; nesilsel, geçişken ve gençlik kültürü perspektiflerini bir araya getirerek incelemektedir. Bundan önce, gençlik değişim programlarında inovasyonu destekleyen Alman ulusal ağı “Diyalogta Araştırma ve Uygulama”da proje lideri ve Goethe University Frankfurt’ta araştırma ve öğretim üyesi olarak çalışmıştır.

Annegret, geçtiğimiz 10 yılda, gençlik çalışmaları ve gençlik değişimi üzerine araştırma ve uygulamalarda Türkiye’ye odaklanan çalışmalar yaptı. Türkiye-Almanya Gençlik Köprüsü (German-Turkish Youth Bridge), Federal Almanya Cumhuriyeti Uluslararası Gençlik Çalışması Uzmanlık Kuruluşu (IJAB) ve Stiftung Mercator dahil olmak üzere gençlik değişimi paydaşları için aktif olarak danışmanlık yaptı. 2008-10 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi’nde gençlik çalışanı ve proje koordinatörü olarak çalıştı.

Annegret, Tübingen Üniversitesi, Marburg Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi’nde Eğitim Bilimleri üzerine eğitim gördü. Öğrenimi sırasında yaygın eğitim, sosyoloji, barış ve çatışma bilimleri üzerine odaklandı.

Gençlik Değişimi Aktörleri Olarak Belediyeler?! Örnek bir Vaka Analizi olarak Türkiye’de Gençlik Çalışmaları ve Yerel Yönetim Yapıları

Almanya ve Türkiye arasındaki gençlik değişimleri, gençler arasında kültürlerarası etkileşim, yeni bakış açıları ve dayanışma oluşturmayı hedeflemektedir. Siyasi ilişkilerde kriz ve zorluk zamanlarında gençlik değişimi, gençler arasında etkileşim ve diyaloğu sürdürmek ve Almanya-Türkiye arasındaki kurumsal işbirliğini korumak açılarından önemli bir araç olarak kullanılabilmektedir. Türkiye’de gençlik örgütlerinin Almanya-Türkiye arasındaki gençlik değişiminde temel ortaklar olmasına rağmen belediye ve yerel ağların rolü henüz yeterince derinlikli incelenmemiştir.

Bu proje, uluslararası gençlik araştırması ve siyaset bilimi yaklaşımlarından yararlanarak belediye ve yerel ağların yerel gençlik çalışma kurumlarının uluslararası hale gelmesini nasıl destekleyebileceğini inceleyecektir. Bu araştırma, karar alıcılar, araştırmacılar, yerel, ulusal ve uluslararası paydaşlar arasında bir diyalog oluşturacak; Almanya ve Türkiye arasındaki gençlik değişimine olan desteği ilerletmek için sürdürülebilir yöntemleri araştıracaktır.

Mercator-İPM Araştırmacısı olarak faaliyetleri: