aezgi
Ayşe Ezgi Gürcan
2014/15 Mercator-İPM Araştırmacısı

Siyaset Bilimci olan Ayşe Ezgi Gürcan, Orta Doğu Çalışmaları, Türkiye Çalışmaları ve Karşılaştırmalı Siyaset üzerine uzmanlaşmıştır. Din, politika ve azınlık hakları başlıca uzmanlık alanları arasında yer almaktadır. Dini azınlıkların -özellikle Alevi topluluğunun- demokratik içerilmesi ile ilgilenmektedir. Ayrıca, Türkiye’de uluslararası azınlık hakları normlarının uygulanması ve bu konudaki AB norm formasyonlarının uygulanma zorluklarını araştırmaktadır. Güncel olarak, Alevilerin Türkiye ve Almanya’da demokratik içerilmesi ve dini eğitim arasındaki karmaşık ilişki üzerine odaklanmıştır.

2013 yılında doktorasını Sabancı Üniversitesi’nden almıştır. Tezinde, değişen siyasal fırsat yapılarının ve Alevilerin kolektif kimliğinin ortak menfaatlerini nasıl etkilediğini Türkiye ve Almanya’daki Alevi menfaat politikaları üzerine odaklanarak araştırmıştır. Doktorasından önce, yüksek lisans derecesini Arapça, Farsça, Türkçe Çalışmaları ve Kültürü üzerine Leiden Üniversitesi’nden almıştır. Ayrıca, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Sosyoloji üzerine lisans, Orta Doğu Çalışmaları üzerine yüksek lisans derecesi bulunmaktadır.

Mercator-İPM Araştırmacısı olarak faaliyetleri