aezgi
Ayşe Ezgi Gürcan
2014/15 Mercator-İPM Araştırmacısı

Siyaset Bilimci olan Ayşe Ezgi Gürcan, Orta Doğu Çalışmaları, Türkiye Çalışmaları ve Karşılaştırmalı Siyaset üzerine uzmanlaşmıştır. Din, politika ve azınlık hakları başlıca uzmanlık alanları arasında yer almaktadır. Dini azınlıkların -özellikle Alevi topluluğunun- demokratik içerilmesi ile ilgilenmektedir. Ayrıca, Türkiye’de uluslararası azınlık hakları normlarının uygulanması ve bu konudaki AB norm formasyonlarının uygulanma zorluklarını araştırmaktadır. Güncel olarak, Alevilerin Türkiye ve Almanya’da demokratik içerilmesi ve dini eğitim arasındaki karmaşık ilişki üzerine odaklanmıştır.

2013 yılında doktorasını Sabancı Üniversitesi’nden almıştır. Tezinde, değişen siyasal fırsat yapılarının ve Alevilerin kolektif kimliğinin ortak menfaatlerini nasıl etkilediğini Türkiye ve Almanya’daki Alevi menfaat politikaları üzerine odaklanarak araştırmıştır. Doktorasından önce, yüksek lisans derecesini Arapça, Farsça, Türkçe Çalışmaları ve Kültürü üzerine Leiden Üniversitesi’nden almıştır. Ayrıca, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Sosyoloji üzerine lisans, Orta Doğu Çalışmaları üzerine yüksek lisans derecesi bulunmaktadır.

Mercator-İPM Araştırmacısı olarak faaliyetleri

Panel
Alevi Din Eğitimi ve Öğretimi: Politika, Etki ve Yayılım
19 Eylül 2015 | Berlin Graduate School of Social Sciences

Workshop
How to Communicate through Media: Training for Roma NGOs
16-17 Mayıs | Humanity in Action and Foundation EVZ

Blog
Europeanization of Religious Education

Makale Sunumu
Diffusion, Policy & Impact: Including the Religious ‘Other’ in Turkey & Germany (with Ayça Artılıç, University of Texas, Austin)
3-6 Eylül, 2015| American Political Science Assocaition Annual Meeting, San Francisco / USA

Articulation & Aggregation of Sectarian Interests: Struggle for Alevi Religious Education in Turkey and Germany
1-4 Temmuz | Cattolica del Cuore Üniversitesi

Courts and Classrooms: The Struggle for Alevi Religious Education in Turkey and in Germany entitled “Integrating the Religious ‘Other: The Political Inclusion of the Alevi Community in Turkey and in Germany
16-19 Nisan 2015 | Midwest Political Science Association 73rd Annual Conference

Turkish Foreign Policy in the Aftermath of the Arab Uprisings
13-15 Kasım 2014| “The MENA Region in Turmoil – Causes and Ways out of the Crises” Ortadoğu Forumu Mezun Konferansı, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik e. V. (DGAP) , Berlin

Interview
Animals in Place of Genitalia? Political Islam Is Reshaping Turkish Education
14 Kasım 2014 | Vice News