caglar_keyder
Çağlar Keyder
2016 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı

Çağlar Keyder, 2015/16 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı ve State University of New York, Binghamton ve Koç Üniversitesi Sosyoloji Profesörüdür. Kaliforniya Berkeley Üniversitesi’nde Ekonomi Tarihi alanında doktora yapan Keyder, 1982′ye kadar Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde ders verdi. Boğaziçi Üniversitesi’nden emekli olan Keyder, Türkiye’deki Bilim Akademisi üyesi ve Journal of Middle East Studies ve Contemporary Sociology başta olmak üzere çeşitli yayın kurullarında görev almaktadır.

Tarihsel sosyoloji, kent sosyolojisi, ekonomi politik, sosyal politikalar ve hukuk sosyolojisi alanlarında çalışmaktadır. Yapıtları arasında Emperyalizm, Azgelişmişlik ve Türkiye (Birikim, 1976), Dünya Ekonomisi İçinde Türkiye, 1923-1929, Toplumsal Tarih Çalışmaları, Türkiye’de Devlet ve Sınıflar, Ulusal Kalkınmacılığın İflası (Metis, 1993), İstanbul Küresel ile Yerel Arasında (Metis, 2000) ve Memalik-i Osmaniye’den Avrupa Birliği’ne (İletişim, 2003) bulunmaktadır. Ayrıca Mısır ve Türkiye’de Sosyo-ekonomik Dönüşümler, Orta Doğu Tarihinde Ticari Tarım, 1838 Antlaşmasının Etkisi, Doğu Akdeniz’de Liman Şehirleri, Kalkınmacılık Sonrası Dönemde Türkiye’de Kırsal Dönüşüm Eğilimleri ve Sosyal Politikalar konulu makaleleri yayımlanmıştır.