_C6A6824
Cem İskender Aydın
2018/19 Mercator-İPM Araştırmacısı

Cem İskender Aydın, enerji ve iklim politikaları, çevresel adalet, çevresel çatışma haritalaması ve çevresel yönetim konularında çalışan bir ekolojik ekonomisttir. Cem, lisans ve yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünde, ikinci yüksek lisansını ise Fransa’daki Toulouse School of Economics Çevresel Ekonomi bölümünde tamamlamıştır. Doktorasını, Fransa’daki Versailles Saint Quentin-en-Yvelines Üniversitesi’nde Ekolojik Ekonomi üzerine yapmıştır. Daha önce, 2011-15 yılları arasında, Avrupa Birliği tarafından desteklenen “Çevresel Adalet Örgütleri, Sorumluluk ve Ticaret” (Environmental Justice Organisations, Liability and Trade – EJOLT) ve Uluslararası Sosyal Bilimler Konseyi (ISSC) tarafından desteklenen “Çevresel Adalet için Akademisyen-Aktivist Ortak Bilgi Üretimi” (ACKnow-EJ) projelerinde araştırmacı olarak çalışmıştır. Cem, aynı zamanda, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı’nın (TEMA) iklim politikaları görevlisidir.

Katılımcı Çok-Kriterli Değerlendirme Çerçeveleriyle Çok-Katmanlı Yönetişim İncelemesi: Türkiye’deki Rüzgar Santralleri Çatışmaları

Rüzgar santrali projelerine karşı hareketler, ‘yerel’, ‘ulusal’ ve ‘uluslararası’ boyutların birbirlerine nasıl bağlı olduğunu göstermektedir. Bu kolektif hareketler, uluslararası bir hedefe ulaşmak amacıyla başlatılan ulusal bir eylemin – iklim değişikliğine bağlı olarak ortaya çıkan uluslararası ekolojik dağılım problemini önlemeyi amaçlamak gibi- yerel süreçleri nasıl etkileyebileceğini ve yine başka bir ekolojik dağılım probleminin ortaya çıkmasına yol açabileceğini göstermektedir. Bu nedenle kararların nerede alındığı, eylemin nerede hayata geçirildiği, etkilerinin nerede hissedildiği arasındaki bağlantıları incelemek, ekolojik çatışmaların dinamiklerini anlamakta faydalı olabilir. Bu proje, farklı yönetişim düzeylerindeki paydaşlar arasındaki gerilim sebeplerini ortaya çıkarabilecek ve karmaşık bağlantılarını sunabilecek çok-ölçekli bir değerlendirme modeline sahip bilinçli, çok-kriterli bir çerçeve inşa etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, bu projede, Batı Anadolu’daki rüzgar santrallerindeki çatışmalar incelenecektir. Bu inceleme, daha sonra, paydaşlar arasında ortaya çıkan yerel, bölgesel ve uluslararası seviyedeki gerilim, fikir ayrılığı ve çıkar çatışmalarını tespit etmek ve gerekçelendirmek için kullanılacaktır.

Mercator-İPM Araştırmacısı olarak faaliyetleri: