ÇetinÇ.
Çetin Çelik
2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı

Çetin Çelik, göç ve eğitim sosyolojisi alanında çalışan bir araştırmacıdır. Doktorasını 2012 yılında Bremen Üniversitesi’nde tamamlayan Çelik, tezinde ikinci nesil göçmen gençlerinin kimlik oluşumu ve eğitimdeki başarıları arasındaki ilişkilerden ve daha kapsamlı olarak Almanya’da yer alan Bremen’deki sosyal politikalar ve kurumsal düzenlemelerden bahsetmiştir. Çelik, güncel çalışmalarını gerçekleştirdiği Koç Üniversitesi’nde, göç bağlamında eğitim eşitsizliklerinin değişik biçimleri üzerine çalışmaktadır. Çelik, Marie Curie Career Integration Bursu ve Koç University Seed Bursu’nun yanı sıra iki yıllık TÜBİTAK-BİDEB Bursunu da almıştır.  Ayrıca, Koç Üniversitesi’nde yer alan Sosyal Politikalar Merkezi’nde (SPM-KU) de genç işsizliği üzerine olan FP7th projesini sürdürmektedir. Araştırmalarının sonuçlarına bağlı olarak, Ethnic and Racial Studies, Patterns of Prejudice, and British Journal of Sociology of Education gibi bültenlerde makaleleri incelenmiş ve yayınlanmıştır.

Çelik Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden yüksek lisans eğitimini ve Ege Üniversitesi sosyoloji bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Çelik göç sosyolojisi, eğitim ve araştırma yöntemleri üzerine Bremen ve Koç Üniversitesi’nde ders vermiştir.

Mercator-İPM Araştırmacısı olarak faaliyetleri

Activities as Mercator-IPC Fellow

Makaleler
Disadvantaged, but Morally Superior: How Second-Generation Male Turkish Youths Ethnically Stereotype Germans

2016 | Identities: Global Studies in Culture and Power

Parental Network Strategies and Students’ Resilience in Turkey
2016 | British Journal of Sociology of Education

“…having a German passport will not make me German…” Reactive Ethnicity and Oppositional Identity among Disadvantaged Male Turkish Second-Generation Youth in Germany
2015 | Ethnic and Racial Studies

Köşe yazıları
The gentrification-education cycle in Istanbul’s gated communities (with Defne Kadıoğlu Polat)
15 Mart 2016 | Open Democracy

“Tedrisi Enkaz” Olarak Meslek Liseleri, Eğitim Reformu Girişimi (with Emrah Göker)
4 Ağustos 2015 | Eğitim Reformu Girişimi

Lise tercihinde neler etkili oluyor?
4 Aralık 2015 | Hürriyet Eğitim

Eğitim sistemi yoksulu nasıl yoksul bırakıyor?
30 Eylül 2015 | T24

Kitap bölümleri
School-to-work Transition Regimes and Vulnerable Groups (with Fatoş Gökşen, Alpay Filiztekin, İbrahim Öker, Sinem Kuz, and Mark Smith)
2016 | Oxford Handbook of youth Labour Market

Kitap incelemeleri
Being German, Becoming Muslim: Race, Religion, and Conversion in the New Europe
(by by Esra Özyürek)
2015 | Research and Policy on Turkey

Araştırma raporları
Vulnerable Youth & Gender Mainstreaming
(with Gökşen, F., Filiztekin A., Smith, M., Öker I. and Kuz S.)
2016 | STYLE Working Papers, University of Brighton

Sunumlar
“Institutional habitus and educational Achievement in a comparative perspective” The contemporary relevance of the work of Pierre Bourdieu

4-6 July, 2016 | BSA Bourdieu Study Group’s Inaugural Biennial Conference, University of Bristol

“How different schools generate different educational achievement: Institutional Habitus in a comparative perspective” Borders, Classes and Distinctions
14-15 April, 2016 | III. Pierre Bourdieu Symposiums, Akdeniz University, Turkey

Yuvarlak masa toplantıları
ASULIS I. Eğitim Çalıştayı; Dil, Diyalog, Demokrasi
July 27, 2016 | Hrant Dink Foundation

Bourdieu’s philosophy of action: Habitus
July 4, 2016 | University of Bristol

Using Bourdieu in educational research
July 5,  2016 | University of Bristol

Röpörtajlar
Türkiye Eğitim Sistemi ve Eşitsizliklerin Yeniden Üretimi
August 24,2016 | SAHA Dergisi, Helsinki Yurttaşlar Derneği

Konuşmalar
Reactive ethnicity and educational performance of Turkish second generation youth in Germany
November 19, 2015 | University of Bremen

How institutional habitus of schools influence educational performance of minority youth in Germany and Turkey
November 18, 2015 | Department of Intercultural Education, University of Bremen

Reactive Ethnicity and oppositional identity: Second-Generation Turkish Immigrant Youth in Germany
March 30, 2015 | Koç University