ÇetinÇ.
Çetin Çelik
2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı

Çetin Çelik, göç ve eğitim sosyolojisi alanında çalışan bir araştırmacıdır. Doktorasını 2012 yılında Bremen Üniversitesi’nde tamamlayan Çelik, tezinde ikinci nesil göçmen gençlerinin kimlik oluşumu ve eğitimdeki başarıları arasındaki ilişkilerden ve daha kapsamlı olarak Almanya’da yer alan Bremen’deki sosyal politikalar ve kurumsal düzenlemelerden bahsetmiştir. Çelik, güncel çalışmalarını gerçekleştirdiği Koç Üniversitesi’nde, göç bağlamında eğitim eşitsizliklerinin değişik biçimleri üzerine çalışmaktadır. Çelik, Marie Curie Career Integration Bursu ve Koç University Seed Bursu’nun yanı sıra iki yıllık TÜBİTAK-BİDEB Bursunu da almıştır.  Ayrıca, Koç Üniversitesi’nde yer alan Sosyal Politikalar Merkezi’nde (SPM-KU) de genç işsizliği üzerine olan FP7th projesini sürdürmektedir. Araştırmalarının sonuçlarına bağlı olarak, Ethnic and Racial StudiesPatterns of Prejudice, and British Journal of Sociology of Education gibi bültenlerde makaleleri incelenmiş ve yayınlanmıştır.

Çelik, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden yüksek lisans eğitimini ve Ege Üniversitesi sosyoloji bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Çelik göç sosyolojisi, eğitim ve araştırma yöntemleri üzerine Bremen ve Koç Üniversitesi’nde ders vermiştir.

Mercator-İPM Araştırmacısı olarak faaliyetleri