christiane
Christiane Fröhlich
2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı

Christiane Fröhlich, güç çatışmaları ve kaynak kıtlığı üzerine odaklanan barış ve çatışma araştırmacısıdır. Son zamanlarda, “çevresel göçmenlik” kavramını otoriter rejimlerde çatışmaların artmasına yol açan itici güç olarak incelemektedir.
Cinsiyetçi güç ilişkilerinin kaynağa bağlı çatışmalara etkisini önemli ölçüde inceleyen “Gender, Conflict, Climate Change” (www.gccn.de) adlı uluslararası araştırma ağının ortak kurucusudur. Ayrıca, birkaç yıldır politikacılar ve akademisyenler için Alman barış araştırmasının ana kaynağı olan Yıllık Alman Barış Raporu’nun (www.friedensgutachten.de) eş editörlüğünü yapmaktadır.

Christiane özellikle barış ve çatışma çalışmalarında feminist ve postkolonyal yaklaşımlarla ilgileniyor ve güncel olarak “yerel” ve “kesişen” dönüşlere odaklanıyor. Fröhlich’ in çalışmalarında odaklandığı bölgeler ise alan araştırması yaparak birkaç ayını geçirdiği Orta Doğu ve Akdeniz Bölgeleri ve en güncel haliyle Ürdün’deki Suriyeli mültecilerin olduğu bir kamptır. Fröhlich, Marburg Üniversitesi’nde sosyoloji alanında doktorasını tamamladı ve yüksek lisans eğitimini ise Üniversitesi’ndeki Barış Araştırmaları ve Güvenlik Politikaları’nda tamamladı. Ayrıca, Warwick ve Hamburg Üniversiteleri’nde İngilizce, Tarih ve Psikoloji üzerine yüksek lisans eğitimini gerçekleştirdi. Kendisi hakkında daha fazla bilgiye kişisel sitesi olan www.christianefroehlich.de adresinden ulaşılabilir.