christiane
Christiane Fröhlich
2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı

Christiane Fröhlich, güç çatışmaları ve kaynak kıtlığı üzerine odaklanan barış ve çatışma araştırmacısıdır. Son zamanlarda, “çevresel göçmenlik” kavramını otoriter rejimlerde çatışmaların artmasına yol açan itici güç olarak incelemektedir.
Cinsiyetçi güç ilişkilerinin kaynağa bağlı çatışmalara etkisini önemli ölçüde inceleyen “Gender, Conflict, Climate Change” (www.gccn.de) adlı uluslararası araştırma ağının ortak kurucusudur. Ayrıca, birkaç yıldır politikacılar ve akademisyenler için Alman barış araştırmasının ana kaynağı olan Yıllık Alman Barış Raporu’nun (www.friedensgutachten.de) eş editörlüğünü yapmaktadır.

Christiane özellikle barış ve çatışma çalışmalarında feminist ve postkolonyal yaklaşımlarla ilgileniyor ve güncel olarak “yerel” ve “kesişen” dönüşlere odaklanıyor. Fröhlich’ in çalışmalarında odaklandığı bölgeler ise alan araştırması yaparak birkaç ayını geçirdiği Orta Doğu ve Akdeniz Bölgeleri ve en güncel haliyle Ürdün’deki Suriyeli mültecilerin olduğu bir kamptır. Fröhlich, Marburg Üniversitesi’nde sosyoloji alanında doktorasını tamamladı ve yüksek lisans eğitimini ise Üniversitesi’ndeki Barış Araştırmaları ve Güvenlik Politikaları’nda tamamladı. Ayrıca, Warwick ve Hamburg Üniversiteleri’nde İngilizce, Tarih ve Psikoloji üzerine yüksek lisans eğitimini gerçekleştirdi. Kendisi hakkında daha fazla bilgiye kişisel sitesi olan www.christianefroehlich.de adresinden ulaşılabilir.

Mercator-İPM Araştırmacısı olarak faaliyetleri

Köşe Yazıları
Climate Change – Migration – Conflict. What’s the Connection?
10 Ağustos 2016 | Sustainable Security

More than black and white: a report from Istanbul
7 Ağustos 2016 | Open Democracy

Es geht um Gülen – und nicht immer nur um Erdogan
7 Ağustos 2016 | Der Tagesspiegel

Die Türkei nach dem Putschversuch: Vereint in der Ablehnung Gülens
29 Temmuz 2016 | Tagesspiegel Causa

Applying the rules: Testing EU refugee and asylum policy
11 Aralık 2015 | Eutopia Magazine

Makaleler
“The European Response to the Syrian War. Pathologies Uncovered”
June 2016 | E-International Relations

Climate Migrants as Protestors? Dispelling Misconceptions about Global Environmental Change in Pre-Revolutionary Syria
2016| Contemporary Levant

Human Mobility in the Context of Ecological and Political Crises. Insights from Syria (Menschliche Mobilität im Kontext ökologischer und politischer Krisen. Das Beispiel Syrien)
2016 | Friedensgutachten

Raporlar
Climate Change – Migration – Conflict. What’s the Connection?
10 Ağustos 2016 | Sustainable Security