Cigdem Bozdag
Çiğdem Bozdağ
2013/14 Mercator-İPM Araştırmacısı, AB/Almanya-Türkiye İlişkileri Jüri Üyesi

Çiğdem Bozdağ, iletişim ve medya çalışmaları alanında araştırmacıdır. Bozdağ, doktora çalışmasını Ocak 2013’te Bremen Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Tezinde Fas ve Türk diyasporalarının internet sitelerini ve bunların etnik toplulukların oluşumundaki rollerini incelemiştir.

Doktora çalışmaları sırasında, öğretim görevlisi olarak Bremen Üniversitesi’nde çalışan Bozdağ, 2008’den 2010’a kadar aynı üniversitede Deutsche Forschungsgessellschaft (DFG) destekli “Etnik Azınlıkların İletişimsel Bağlantıları: Dijital Medyanın Entegrasyon Açısından Potansiyeli” isimli araştırma projesinde, araştırmacı olarak görev almıştır. Bununla birlikte, “BİT ve Kültürel Çeşitlilik: Avrupa Birliği’nde Kültürel Çeşitliliği Sağlamada Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) Potansiyeli” başlıklı bir AB destekli araştırma projesinde de çalışmıştır. Bozdağ’ın temel araştırma alanları; kültürlerarası iletişim, küreselleşme, yeni medya ve göç çalışmalarıdır.

Bremen Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi, İstanbul’da benzer konularda dersler vermiştir. Bremen Üniversitesi’nden Medya Kültürü üzerine bir yüksek lisans (M.A) derecesine sahip olan Bozdağ, lisans eğitimini ise Boğaziçi Üniversitesi’nde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında tamamlamıştır.

Mercator-İPM Araştırmacısı olarak aktiviteleri