Cigdem Bozdag
Çiğdem Bozdağ
2013/14 Mercator-İPM Araştırmacısı, AB/Almanya-Türkiye İlişkileri Jüri Üyesi

Çiğdem Bozdağ, Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Departmanı’nda öğretim üyesidir. Bozdağ’ın araştırma ve öğretim alanlarında Dijital Medya, Medya ve Sosyo-Kültürel Değişme, Sosyolojisi Medya ve Teknoloji, Küreselleşme, Kültürlerarası ve Kültürlerötesi İletişim ve Eğitimde Bilgi İletişim Teknolojileri (BİT) vardır. Bozdağ, doktora çalışmasını Ocak 2013’te Bremen Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Tezinde Fas-Türk diyasporalarını ve bunların etnik toplulukların oluşumundaki rollerini aracılı sosyal alan içerisinde incelemiştir.

Doktora çalışmaları sırasında, öğretim görevlisi olarak Bremen Üniversitesi’nde çalışan Bozdağ, 2008’den 2010’a kadar aynı üniversitede Deutsche Forschungsgessellschaft (DFG) destekli “Etnik Azınlıkların İletişimsel Bağlantıları: Dijital Medyanın Entegrasyon Açısından Potansiyeli” isimli araştırma projesinde, araştırmacı olarak görev almıştır. Bununla birlikte, “BİT ve Kültürel Çeşitlilik: Avrupa Birliği’nde Kültürel Çeşitliliği Sağlamada Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) Potansiyeli” başlıklı bir AB destekli araştırma projesinde de çalışmıştır. Bozdağ’ın temel araştırma alanları; kültürlerarası iletişim, küreselleşme, yeni medya ve göç çalışmalarıdır.

Bremen Üniversitesi’nden Medya Kültürü üzerine bir yüksek lisans (M.A) derecesine sahip olan Bozdağ, lisans eğitimini ise Boğaziçi Üniversitesi’nde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında tamamlamıştır.

Mercator-İPM Araştırmacısı olarak aktiviteleri

Politika Notu
Doing Diversity in Education Through Multilingualism, Media and Mobility  (Almut Küppers ile)
Temmuz 2015 | İstanbul Politikalar Merkezi

Media Integration Policies in Education Plaidoyer for a Holistic Approach in Turkey (with Çiğdem Tongal)
Mayıs 2014| İstanbul Politikalar Merkezi

Sempozyum
Çokdillilik, Medya ve Değişim Programları Yoluyla Eğitimde Çeşitlilik
6-7 Haziran 2014| İstanbul Politikalar Merkezi

Röportajlar
Vielfalt in den schulen
27 Şubat 2014| Deutschland Funk

Jung, mehrsprachig, ehrgeizig
27 Şubat 2014| Deutsche Welle

Multi-Kulti im Klassenzimmer – Problem oder Chance?
25 Şubat 2014| Deutsche Welle

Kitap
Aneignung von Diasporawebsites. Eine medienethnografische Untersuchung in der marokkanischen und türkischen Diaspora

Konferanslar
“Medya Okuryazarlığı Müfredat Gelistirme Çalıştayı”, 11 Nisan 2014, Ankara Üniversitesi.

“New Media and Social Change”, 3 Nisan 2014, Future Talk Series, Sabancı Üniversitesi.

“Policies of migration and media in Germany. Oscillating between a guiding culture and cultural diversity”, 28-29 Mart 2014, “Multiculturalism: Where Do We Go from Here?” konferansı, University of Sussex.

“New Media Integration in Turkey: Challenges for a Holistic Educational Policy in an Era of Sporadic Projects” (Çiğdem Tongal ile birlikte), 9th International Technology, Education and Development Conference, Valencia, Spain.

“The Educational Achievement of Minority and Migrant. Students and the Role of Teachers – Turkey”, 20-22 Şubat 2014, “Migration und Bildung Theorie und Praxis Interkultureller Lehrer_innenbildung und Schulentwicklung” konferansı, Uni Hildesheim, Germany.

The Role of Social Media in Gezi Park Protests
23 Ekim 2013 | Bremen Üniversitesi, Almanya

Çalıştay
Workshop on “Intercultural Communication in Schools”, 17-18 Nisan 2014, Lefkoşa Türk Lisesi, Cypern

Op-ed
New media laws increasing internet censorship in Turkey?
18 Ocak 2014 | Hürriyet Daily Newspaper

Medya okuryazarlığında eleştirel bakışa seçmeli derslerle erişilemez
12 Aralık 2013 | T24