001ipc fellows DH
Dominik Hartmann
2012/13 Mercator-İPM Araştırmacısı

Dominik Hartmann ekonomisttir. 2010 yılından bu yana, Hohenheim Üniversitesi’nde yardımcı araştırmacı olarak çalışmakta ve Türkiye-Almanya İnovasyon Ağı başlıklı projede yer almaktadır.

Hartmann, inovasyon ağları, girişimcilerin değiş-tokuşu (“commuting entrepreneurs”) ve Avrupa’da yapısal değişim ve sosyal refah alanlarıyla ilgilenmektedir. Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı kapsamında, “Avrupa Birliği Entegrasyonu Sürecinde Türkiye-Almanya İnovasyon Ağlarında Bilgi Transferi Analizi ve Teşviki” başlıklı projeyi yapmıştır. Projede Türkiye ile Almanya arasındaki inovasyon ağlarının yapıları ve dinamikleri incelenmektedir. Proje, kültürel farklılık, işgücü hareketliliği, girişimcilerin değiş-tokuşu (“commuting entrepreneurs”) ve inovasyon ağlarının ortaya çıkardığı “kazan-kazan” pozitif ekonomik durumunu ön plana çıkarmayı ve desteklemeyi hedeflemiştir.

Hartmann, Hohenheim Üniversitesi’nde İnovasyon Ekonomisi üzerine yazdığı doktora tezini Mart 2012’de savunmuştur.

Mercator – İPM Araştırmacısı olarak faaliyetleri