eu
Emre Üçkardeşler
2016/17 Mercator-İPM Araştırmacısı

Emre Üçkardeşler kamu politikaları üzerine çalışan bir sosyal bilimcidir.  Sosyal politikalar ve eğitim politikaları konusunda danışman olarak çalışmaktadır.

Eğitim alanında, Emre Üçkardeşler, kamu eğitim harcamaları, okula devam oranları, çocuğa karşı şiddetin önlenmesi konularında çalışmalar yürütmüş, karar vericilere yönelik politika/mevzuat analizleri ve politika önerileri yazmıştır. Eğitim yöneticileri, savcılar, emniyet müdürleri, öğretmenler ve sosyal hizmet uzmanlarının katıldığı atölye çalışmaları hazırlamış ve yönetmiştir. Maarif müfettişleri, okul müdürleri ve öğretmenlere yönelik hizmet-içi eğitim modülleri hazırlamış ve eğitimler vermiştir.

Risk altındaki çocuklar  ve ailelerin belirlenmesi ve sosyoekonomik/psikolojik destek hizmetlerine yönlendirilmesine yönelik uygulamalar geliştirilmesine katkı sağlamıştır.  Çocuk ve gençlerin refahından sorumlu kamu kuruluşlarının işbirliği ve koordinasyonunu artırmaya yönelik strateji ve eylem planları  ve protokoller hazırlanmasında rol almıştır.

Sosyal politikalar alanında, yeni ekonomi, istihdam,  Türkiye ve OECD ülkelerinde sosyal harcamalar konularında yayınlar yapmıştır. Kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlar için, sosyal güvenlik analizleri ve kurumsal değerlendirmeler hazırlamıştır.

Türkiye, Almanya, Güney Kore ve Kanada, Üçkardeşler’in karşılaştırmalı olarak izlediği ülkelerdir. 2010 yılında, Ruhr ekonomisinin sanayiden hizmetlere dönüşümü konulu bir araştırma ekibinde yer almıştır. 2015 yılında Alman ikili mesleki eğitim kurumlarına çalışma ziyaretleri gerçekleştirmiştir. 2016 yılında, Asya Kalkınma Enstitüsü yabancı araştırmacı bursuyla Güney Kore’de yeni mesleki teknik liseler konulu bir araştırma yürütmüştür.

Emre Üçkardeşler, ODTÜ Siyaset Bilimi anadal ve Sosyoloji yan dal dereceleri, Bilkent Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden yüksek lisans derecesi almıştır. Carleton Üniversitesi Sosyoloji bölümünde Türkiye ve Güney Kore’de sosyal politikalar konulu doktora çalışmasını tamamlamak üzeredir. Ottawa Üniversitesi’nde yarı-zamanlı öğretim görevlisi olarak kalkınma politikaları konusunda lisans dersleri vermiştir.

Uzun Vadeli Stratejiler için Bir Çerçeve

Bu proje, Türkiye ve Almanya’daki mülteci ve geçici koruma altındaki çocuklara yönelik eğitim politikalarını incelemeyi ve bu politikalara katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Saha araştırması ve güncel analizler, kamu yönetimi perspektifinden bir araya getirilecektir. Bu proje, göç ve acil durumlarda eğitim konularında Türkiye ve Almanya’nın özgün deneyimlerini bulgulamak, eğitim ve entegrasyon konularında uzun vadeli stratejilere destek vermek, ve Türkiye ile Almanya arasında fikir alışverişi ve deneyim paylaşımına katkıda bulunmak amacındadır.

Mercator-İPM Araştırmacısı Olarak Faaliyetleri:

Sunumlar
Mültecilere yönelik eğitim ve entegrasyon politikaları
(Education and integration policies for refugees)
22 Şubat 2017 | Almanya Büyükelçiliği

Etkinlikler (katılımcı)
Falling Walls Conference
8-9 Kasım 2017 | Berlin

İltica ettikten sonrası? Suriyeli Mültecilerin Almanya ve Türkiye’de Entegrasyonu: Engeller ve Beklentiler Çalıştayı (What happens after finding refuge? The integration of Syrian refugees in Germany and Turkey: Challenges and prospects Workshop)
8 Mayıs 2017 | Global Turkey in Europe, Berlin

Güneydoğu Avrupa Güvenlik Konferansı: Güneydoğu Avrupa’nın güvenlik kaygıları (Southeast Europe Security Conference: Security Concerns in Southeast Europe Conference)
16 Aralık 2016 | SwP

Hibe Sağlayıcılar Forumu: Mülteci zorluklarına insancıl tepkiler — Aciliyet çözümlerinden kalıcı politikalara (Grantmakers East Forum: Philanthropic Response to Refugee Challenges — From Emergency to Policy Panel)
30 Kasım- 1 Aralık 2016 | Hamburg

Toplumsal Cinsiyet Konularına Duyarlı Eğitim Politikaları ve Eğitim Mevzuatı
1 Eylül 2016 | Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Geliştirme Projesi, Milli Eğitim Bakanlığı

Röportajlar
Türkiye ve Almanya’da mültecilere yönelik eğitim ve entegrasyon politikaları

12 Aralık 2016 | Orta Avrupa Üniversitesi (Central European University)