eu
Emre Üçkardeşler
2016/17 Mercator-İPM Araştırmacısı

Emre Üçkardeşler kamu politikaları üzerine çalışan bir sosyal bilimcidir.  Sosyal politikalar ve eğitim politikaları konusunda danışman olarak çalışmaktadır.

Eğitim alanında, Emre Üçkardeşler, kamu eğitim harcamaları, okula devam oranları, çocuğa karşı şiddetin önlenmesi konularında çalışmalar yürütmüş, karar vericilere yönelik politika/mevzuat analizleri ve politika önerileri yazmıştır. Eğitim yöneticileri, savcılar, emniyet müdürleri, öğretmenler ve sosyal hizmet uzmanlarının katıldığı atölye çalışmaları hazırlamış ve yönetmiştir. Maarif müfettişleri, okul müdürleri ve öğretmenlere yönelik hizmet-içi eğitim modülleri hazırlamış ve eğitimler vermiştir.

Risk altındaki çocuklar  ve ailelerin belirlenmesi ve sosyoekonomik/psikolojik destek hizmetlerine yönlendirilmesine yönelik uygulamalar geliştirilmesine katkı sağlamıştır.  Çocuk ve gençlerin refahından sorumlu kamu kuruluşlarının işbirliği ve koordinasyonunu artırmaya yönelik strateji ve eylem planları  ve protokoller hazırlanmasında rol almıştır.

Sosyal politikalar alanında, yeni ekonomi, istihdam,  Türkiye ve OECD ülkelerinde sosyal harcamalar konularında yayınlar yapmıştır. Kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlar için, sosyal güvenlik analizleri ve kurumsal değerlendirmeler hazırlamıştır.

Türkiye, Almanya, Güney Kore ve Kanada, Üçkardeşler’in karşılaştırmalı olarak izlediği ülkelerdir. 2010 yılında, Ruhr ekonomisinin sanayiden hizmetlere dönüşümü konulu bir araştırma ekibinde yer almıştır. 2015 yılında Alman ikili mesleki eğitim kurumlarına çalışma ziyaretleri gerçekleştirmiştir. 2016 yılında, Asya Kalkınma Enstitüsü yabancı araştırmacı bursuyla Güney Kore’de yeni mesleki teknik liseler konulu bir araştırma yürütmüştür.

Emre Üçkardeşler, ODTÜ Siyaset Bilimi anadal ve Sosyoloji yan dal dereceleri, Bilkent Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden yüksek lisans derecesi almıştır. Carleton Üniversitesi Sosyoloji bölümünde Türkiye ve Güney Kore’de sosyal politikalar konulu doktora çalışmasını tamamlamak üzeredir. Ottawa Üniversitesi’nde yarı-zamanlı öğretim görevlisi olarak kalkınma politikaları konusunda lisans dersleri vermiştir.

Uzun Vadeli Stratejiler için Bir Çerçeve

Bu proje, Türkiye ve Almanya’daki mülteci ve geçici koruma altındaki çocuklara yönelik eğitim politikalarını incelemeyi ve bu politikalara katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Saha araştırması ve güncel analizler, kamu yönetimi perspektifinden bir araya getirilecektir. Bu proje, göç ve acil durumlarda eğitim konularında Türkiye ve Almanya’nın özgün deneyimlerini bulgulamak, eğitim ve entegrasyon konularında uzun vadeli stratejilere destek vermek, ve Türkiye ile Almanya arasında fikir alışverişi ve deneyim paylaşımına katkıda bulunmak amacındadır.

Mercator-İPM Araştırmacısı Olarak Faaliyetleri: