Ethemcan Turhan
Ethemcan Turhan
2014/15 Mercator-İPM Araştırmacısı

Ethemcan Turhan 2014/15 Mercator-İPM İklim Değişikliği araştırmacısıdır. Çevre mühendisliği ve politik ekoloji eğitimi almış bir çevresel sosyal bilimci olan Ethemcan, lisans diplomasını ODTÜ’den aldıktan sonra Universitat Autonoma de Barcelona’da lisansüstü ve doktora (2014) derecelerini tamamladı. Halen KTH Environmental Humanities Lab, Stockholm-Isveç’te doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmaktadır.

Ana araştırma alanları olan iklim adaleti (uyum dahil), enerji demokrasisi, ve demokratik siyasetin kesişimine ek olarak, yerel seviyede iklim değişikliği ve göç konularıyla da ilgilenmektedir. Brown Üniversitesi (2012), Lund Üniversitesi Sürdürülebirlik Çalışmaları Merkezi (2014), Potsdam Üniversitesi (2016) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (2016) gibi kurumlarda misafir araştırmacı olarak çalışmıştır. İPM ile birlikte kazandığı Katip Çelebi-Newton Fund Seyahat Bursu sayesinde, 2017 yaz döneminde Durham Üniversitesi’nin Coğrafya bölümünde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Akademik çalışmaları Energy Research and Social Science, Sustainability Science, Applied Energy, Global Environmental Change, Ecological Economics, New Perspectives on Turkey, Journal of Political Ecology ve Capitalism Nature Socialism gibi akademik dergilerde yayımlanmıştır. Routledge Çevresel Beşeri Bilimler serisinden yakın zamanda çıkacak bir derleme kitabın editörlerinden biridir.