Ethemcan Turhan
Ethemcan Turhan
2014/15 Mercator-İPM Araştırmacısı

Ethemcan Turhan 2014/15 Mercator-İPM İklim Değişikliği araştırmacısıdır. Çevre mühendisliği ve politik ekoloji eğitimi almış bir çevresel sosyal bilimci olan Ethemcan, lisans diplomasını ODTÜ’den aldıktan sonra Universitat Autonoma de Barcelona’da lisansüstü ve doktora (2014) derecelerini tamamladı. Halen KTH Environmental Humanities Lab, Stockholm-Isveç’te doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmaktadır.

Ana araştırma alanları olan iklim adaleti (uyum dahil), enerji demokrasisi, ve demokratik siyasetin kesişimine ek olarak, yerel seviyede iklim değişikliği ve göç konularıyla da ilgilenmektedir. Brown Üniversitesi (2012), Lund Üniversitesi Sürdürülebirlik Çalışmaları Merkezi (2014), Potsdam Üniversitesi (2016) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (2016) gibi kurumlarda misafir araştırmacı olarak çalışmıştır. İPM ile birlikte kazandığı Katip Çelebi-Newton Fund Seyahat Bursu sayesinde, 2017 yaz döneminde Durham Üniversitesi’nin Coğrafya bölümünde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Akademik çalışmaları Energy Research and Social Science, Sustainability Science, Applied Energy, Global Environmental Change, Ecological Economics, New Perspectives on Turkey, Journal of Political Ecology ve Capitalism Nature Socialism gibi akademik dergilerde yayımlanmıştır. Routledge Çevresel Beşeri Bilimler serisinden yakın zamanda çıkacak bir derleme kitabın editörlerinden biridir.

Mercator-İPM Araştırmacısı olarak faaliyetleri

Çalıştaylar
Yeni Dünya Düzeni, Uluslararası İlişkiler, ve Göç: İklim Göçünün Ötesinde
21 Nisan 2017 | İPM

2nd Turkish-German Expert Roundtable: Climate Change and Security in Turkish-German Context: Challenges and Opportunities
14 Ekim 2015 | Mercator Center Berlin

Turkish-German Expert Roundtable on Climate Change and Security: Threats and Opportunities (with Asst. Prof. Clemens  28-29 Mayıs, 2015 | Bilkent University, Ankara

Beyond Special Circumstances: Turkey and Global Climate Change Politics (Assoc. Prof. Semra Cerit Mazlum ile)
16-17 Nisan 2015 | Marmara Üniversitesi Rektörlük Binası

Makaleler
Türkiye’de İklim Değişikliği Politikası: Güncel Fırsatlar ve Kalıcı Sorunlar
Mayıs 2017 | New Perspectives on Turkey

Beyond special circumstances: climate change policy in Turkey 1992–2015 (A.Cem Gündoğan, Ümit Şahin, Alevgül Şorman, Semra Mazlum Cerit ile)
Mart 2016 | Wiley

Kuvveden Fiile: Enerji demokrasisi ve yeni üretim modelleri (A. Cem Gündoğan ile)
Şubat-Mart 2016 | Express Magazine

Value-based adaptation to climate change and divergent developmentalisms in Turkish agriculture
Aralık 2015 | Ecological Economics

Adaptation as biopolitics: Why state policies in Turkey do not reduce the vulnerability of seasonal agricultural workers to climate change Christos Zografos ve Giorgos Kallis)
Mart 2015 | Global Environmental Change

“İstediğimiz Sorudan Başlayabiliyor muyuz?” Küresel Bir Sınav Olarak Antroposen
Şubat 2015 | EkoIQ

Konuşmalar
Karşı İklim Zirvesi | “İklim Mültecileri”
20-21 Eylül 2014 | Küresel Eylem Grubu

Makale Sunumları
Beyond migration-as-adaptation: Governance challenges of teEvent (organized
Energy (in)security: world-making in an age of scarcity
June 12, 2015 | Istanbul Policy Center mporal and circular migration schemes as a response to climate change
24-27 Mart 2015 | Dresden Nexus Conference, United Nations University, TU Dresden ve Leibniz Institute of Ecological Urban and Regional Development

Contribution Proposals (Arif Cem Gündoğan, King College London ile)
7-10 Temmuz 2015 |Our Common Future Under Climate Change Conference, Paris

Etkinlikler

Energy Infrastructure: Security Environment and Social Conflict (Prof. Begüm Özkaynak ve Prof. Gavin Bridge ile)
27 Haziran-1 Temmuz 2016 | British Council Katip Çelebi-Newton Fund

Behind the life cycle of coal: Socio-environmental liabilities of coal mining in Cesar, Colombia
23 Kasım 2015 |İstanbul Politikalar Merkezi

Energy (in)security: world-making in an age of scarcity
12 Haziran 2015 | İstanbul Politikalar Merkezi

Understanding the Challenges of Energy-Society Relations: The European energy scene vs. the Turkish boom from a societal metabolism perspective
5 Şubat 2015 | İstanbul Politikalar Merkezi

In defense of indigenous spirits: Environmental conflicts, violence and contradictions of sustainable development in Brazil
15 Ocak 2015 | İstanbul Politikalar Merkezi

Kıbrıs ve Sudan’da İklim Değişikliği, Çatışma ve Güvenliği Yeniden Düşünmek
15 Aralık 2014 | İstanbul Politikalar Merkezi

Etkinlik (katılım)

Climate change response at the local level in Istanbul – Mutual learning among cities and actors
30-31 Ekim 2014 | Federal Ministry of Education and Research within the German-Turkish Year of Research, Education and Innovation 2014, Marmara Üniversitesi

Training School on Climate Justice: Human Rights, Rule of Law and Good Governance in times of Climate Change
6-10 Ekim 2014| The Hague Institute for Global Justice, Hollanda

Op-Ed
Paris İklim Zirvesi’nde son durum: Fırtınalar koparsa kopsun!
Aralık 2015 | Birgün

Aralık 2015 | Birgün
Afloat and Alive (Andrew Baldwin ve Marco Almiero ile)
Aralık 2015 | New Internationalist

Migrationen kommer att förvandla en varmare planet (Marco Armiero ve Andrew Baldwin ile)
18 Ekim 2015 | Dagens Nyheter

Türkiye’nin seragazı azaltım taahhütü: Dağ fare doğuruyor (Arif Cem Gündoğan ile)
8 Ekim 2015 | Diken

Yeni İklim Rejimi ve Türkiye (Arif Cem Gündoğan ile)
15 Temmuz 2015 | Zaman

Soma, Ermenek, Yirca: Can Anti-Coal Activists Defend Coal Miners and Olive Farmers?
18 Aralık 2014 | Jadaliyya

İklim mücadelesinde ufuk çizgisi neye yarar?
16 Aralık 2014 | Birgün

Derin faaliyetlere ‘sihirli’ çözümler
10 Aralık 2014 | Birgün

İklim, Emek, Adalet: COP20 Başladı
2 Aralık 2014 | Birgün

İklim Savaşları ve Jeopolitik Kanaat Teknisyenleri
15 Ekim 2014 | Birikim Güncel

Mesele sadece iklim değil, sen hâlâ anlamadın mı?
12 Ekim 2014 | Birgün

İklim adaleti için tesis zamanı
5 Ekim 2014 | Birgün