Foto Cloeters
Gabriele Cloeters
2017/18 Mercator-İPM Araştırmacısı

Gabriele Cloeters Hamburg Üniversitesi’nde Türkoloji ve tarih okudu. “Feminist Medyanın Olmadığı Alanlarda Cinsiyet Temelli Şiddet Algısı” başlıklı araştırma tezini yazdı. Cloeters araştırmasında, 1980’den günümüze  Türkiye’de kadına karşı şiddet üzerinde feminist gazetelerin tartışmalarına odaklandı. Çalışma Cloeters’in araştırmacı olduğu Hamburg Üniversitesi’nin Cinsiyet Eşitliği Fonu tarafından desteklendi. Cloeters mevcut entegrasyon problemleri ve iltica politikaları ile ilgilenmekle birlikte Türkiye’deki azınlık politikalarıyla da ilgilenmektedir.

Cloeters mülteci entegrasyonu ve feminist politikaların desteği alanlarında Almanya’da gönüllü çalışmalar yürüttü. St. Pauli futbol kulübünün üyesi olarak mültecilerin spor ile sosyal entegrasyonunu hedefleyen taraftar projelerinin parçası oldu. Kenya’da bir kadın futbol takımı ile birlikte kadınların spor faaliyetlerine katılım hakkını sağlamayı hedefleyen bir ortaklık projesine katıldı. Projeleri halkı daha makul entegrasyon politikalarını desteklemeye teşvik etmektedir.

“Türkiye’deki Suriyeli Göçünün Toplumsal Cinsiyet Boyutu: Sivil Toplum Kuruluşlarının Suriyeli Kadın Göçmenlere Yaklaşımları”

Zorunlu göçün sonuçları Suriyeli göçmen kadınları savunmasız bir konuma düşürmektedir. Kendi toplumlarının ve Türk toplumunun ataerkil yapısı dolayısıyla bulundukları dezavantajlı konum, tecavüz, cinsel taciz ve aşırı yoksulluk dahil olmak üzere şiddetin çeşitli boyutlarına maruz kalmalarına sebep olmaktadır.

Bu proje, deneysel yöntemler, toplumsal cinsiyet temelli güvensizlik duygusuna yaklaşımların dayandığı tarihsel temeller ve kesişimsel feminist teoriyi kullanarak, Sivil Toplum Kuruluşlarının göçmen destek servislerinde kadın göçmenlerin özel konumunu dikkate almaları konusu üzerine yoğunlaşmaktadır. Proje ayrıca kadın göçmenlerin karar alma süreçlerine dahil edilip edilmediğini ve uluslararası camiada özellikle kadın göçmenlere destek için çalışan bir ağ olup olmadığını araştıracaktır.

Projenin kapsamlı hedefi politikacılara ve ilgili kişilere göçmenlere yaklaşımda cinsiyet hassasiyetiyle oluşturulmuş somut öneriler sunabilmektir. İkincil hedeflerde Almanya ve Türkiye arasındaki karşılıklı işbirliğini güçlendirmek , ortak eylem stratejileri geliştirmek ve akademik alışverişi teşvik etmek yer almaktadır. Kriz ve göçmenlik algılarını cinsiyet hassasiyeti çerçevesinden oluşturarak kadınların temel insani hakları ve güvenliği geliştirilebilir, aynı zamanda göçmen entegrasyonunda etkin uzun vadeli teşebbüsler oluşturabilir.

Mercator-İPM Araştırmacısı olarak faaliyetleri: