IMG_0050
Hande Paker
2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı

Hande Paker, siyaset sosyolojisi ve politik ekoloji alanlarında çalışmaktadır. Araştırma konuları arasında sivil toplum, devlet, vatandaşlık ve çevre siyaseti bulunmaktadır.

Hande Paker bu çerçevede sivil toplum ve devlet ilişkileri biçimleri, yerel ve küresel eksende çevre politikaları, kozmopolit vatandaşlık ve bilhassa çevre sorunları ve kadın hakları üzerine araştırmalar gerçekleştirmiştir. 2008-2010 yılları arasında TÜBİTAK desteği ile Türkiye’deki çevre örgütlerinin devlet ve özel sektörle ilişkilerini ve etkinliğini inceledi. Aynı zamanda da cinsiyet eşitsizliği ile ilgili çalışan Paker, son olarak  “Türkiye’de lise ve üniversite mezunu kadınların işgücüne katılım kararlarının incelenmesi’ başlıklı TÜBİTAK projesinde görev aldı.

Mercator-İPM Araştırmacısı olarak, çevre sivil toplum aktörlerinin iklim değişikliği konusunu hangi eksende ele aldığını ve nasıl kamuoyu yarattığını yerel ve ulus ötesi eylem alanlarına odaklanarak analiz etmeyi hedefliyor.

Hande Paker McGill Üniversitesi’nde doktora yapmıştır. Yüksek lisans eğitimini McGill Üniversitesi’nde, lisans eğitimini ise Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Halen Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesidir.

Mercator-İPM Araştırmacısı olarak faaliyetleri

Etkinlikler
Popülizmin Yükseldiği, Kutuplaşmanın Arttığı ve Neoliberalizmin Yaygınlaştığı Bir Dünyada Kosmopolit Demokrasiyi Yeniden Okumak
24 Ekim 2017 | İstanbul Politikalar Merkezi

Makaleler
The politics of serving and neoliberal developmentalism: the megaprojects of the AKP as tools of hegemony building
Haziran 2017 | Neoliberal Turkey and its discontents: Economic policy and the environment under Erdoğan

Seminer
Paris Anlaşması Sonrası Türkiye’de Kömür Karşıtı Mücadeleler
31 Mart 2016 | İstanbul Politikalar Merkezi

Köşe Yazısı
Yerelden Küresele, Kömürden İklim Mücadelesine?
13 Mayıs 2016 | İklimAdaleti.org

What’s in a signature? The Paris Agreement and Turkey’s position
23 Nisan 2016 | Hürriyet Daily News

Dams and democracy: Has the last word been said on Hasankeyf?
25 Şubat 2016 | Open Democracy

Sivil topluma göre Paris: İklim adaleti tarihinin başlangıcı
11 Aralık 2015 | Radikal

İklim Adaleti, Müşterekler ve Yerel-Küresel Eksende Türkiye’de Çevre Hareketleri
20 Kasım 2015 | İklim Adaleti

Konuşma
Climate Change in Turkey: Diachronic and multidisciplinary approaches
1 Aralık 2015 | Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü (IFEA)

Yuvarlak Masa Toplantısı
Climate Change Policy after the Paris Treaty
24 Şubat 2016 | Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi

Çalıştay
Sivil toplum ve iklim değişikliği çalıştayı: Türkiye’de yerel ve ötesinde ekoloji mücadelesi (Workshop on civil society and climate change)

16 Mayıs, 2016 | Ege Universitesi

Sivil toplum ve iklim değişikliği çalıştayı II: İklim değişikliğine farklı yaklaşımlar, ortak çözümler (Workshop on civil society and climate change II)
15 Haziran, 2016 | İPM

Sunum
Engaging climate change in transnational spheres: cosmopolitan concerns, local mobilization and environmental civil society in Turkey
10-14 Temmuz, 2016 | Üçüncü ISA Forum of Sociology konferansı,  Viyana