IMG_0050
Hande Paker
2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı

Hande Paker, siyaset sosyolojisi ve politik ekoloji alanlarında çalışmaktadır. Araştırma konuları arasında sivil toplum, devlet, vatandaşlık ve çevre siyaseti bulunmaktadır.

Hande Paker bu çerçevede sivil toplum ve devlet ilişkileri biçimleri, yerel ve küresel eksende çevre politikaları, kozmopolit vatandaşlık ve bilhassa çevre sorunları ve kadın hakları üzerine araştırmalar gerçekleştirmiştir. 2008-2010 yılları arasında TÜBİTAK desteği ile Türkiye’deki çevre örgütlerinin devlet ve özel sektörle ilişkilerini ve etkinliğini inceledi. Aynı zamanda da cinsiyet eşitsizliği ile ilgili çalışan Paker, son olarak  “Türkiye’de lise ve üniversite mezunu kadınların işgücüne katılım kararlarının incelenmesi’ başlıklı TÜBİTAK projesinde görev aldı.

Mercator-İPM Araştırmacısı olarak, çevre sivil toplum aktörlerinin iklim değişikliği konusunu hangi eksende ele aldığını ve nasıl kamuoyu yarattığını yerel ve ulus ötesi eylem alanlarına odaklanarak analiz etmeyi hedefliyor.

Hande Paker McGill Üniversitesi’nde doktora yapmıştır. Yüksek lisans eğitimini McGill Üniversitesi’nde, lisans eğitimini ise Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Halen Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesidir.

Mercator-İPM Araştırmacısı olarak faaliyetleri