_C6A6841
Jannes Tessmann
2018/19 Mercator-İPM Araştırmacısı

Jannes Tessmann, küresel endüstrilerin yönetişimi üzerine çalışan bir siyaset bilimcidir. Araştırmaları; devletler ve özel sektör kurumlarının küresel olarak dağılmış üretim ağlarını nasıl düzenlediğini ve bu kamu ile özel yönetimlerinin birbirleri ile nasıl etkileşim içinde olduklarını inceler. Bölgesel odağı ise Batı Afrika, Hindistan ve Türkiye üzerinedir. Akademik kariyeri boyunca araştırmalarını Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) için çeşitli danışmanlık işlerinde ve Clean Clothes Campaign Turkey gibi işçi hakları savunma gruplarında uygulamıştır.

Köln ve İstanbul’da eğitim gören Jannes, University of Cologne’da Hans-Böckler Derneği’nden aldığı burs ile doktorasına başlamıştır. Doktorası için Fildişi Sahilleri ve Hindistan’da misafir öğretim üyesi olduğu Tamil Nadu Agricultural University’de saha çalışmaları gerçekleştirmiştir.

AB-Türkiye Hazır Giyim Değer Zincirlerinde Çok-Ölçekli İşgücü Yönetimi: Mültecilerin İşyeri Entegrasyonu için Zorluklar ve Olanaklar

Türkiye hazır giyim sektörü Suriyeli mülteciler için önemli bir gelir kaynağı olmuştur. Fabrikalarda şu an 400.000′den fazla Suriyelinin çalıştığı ve yüzde 90′ın üzerinde gayri resmi olarak istihdam edildiği tahmin edilmektedir. Bunun Türkiye ve AB-Türkiye ilişkileri için önemli sosyal ve ekonomik etkileri vardır. Türkiye’deki karar alıcılar, mülteci işçilerinin çalışma koşullarını iyileştirme zorunluluklarının yanı sıra Suriyelilerin işgücü piyasalarına girmesinin iş kıtlığına ve ücretlerde aşağı yönlü baskıya yol açtığına dair korkulara da değinmek zorunda kalmaktadır. Ayrıca, AB’nin hazır giyim markaları da mültecilerin, AB’nin üçüncü büyük giyim üreticisi olan Türkiye’de istismar edilmemesi için baskı altına girmiştir.

Bu proje, AB temelli giyim markaları, Türkiye sanayi temsilcileri ve karar alıcılar arasındaki işbirliğine dayalı bir çabada mülteci işçilere yönelik yasal istihdam olanaklarının nasıl geliştirilebileceğini belirlemeyi amaçlamaktadır. Sürdürülebilir çözümler bulmak için sektör temsilcileri ve karar alıcılar ile yapılan görüşmeler iki temel sorunu ele almaktadır: Türkiye-AB hazır giyim değer zincirlerinde mültecilerin resmi işyeri entegrasyonu için zorluklar ve olanaklar nelerdir? Düzenleyici reformlar, mülteci işçilerinin Türkiye hazır giyim endüstrisine resmi entegrasyonunu nasıl destekleyebilir?

Mercator-İPM Araştırmacısı olarak faaliyetleri: