_C6A6845
Joanna Krzemińska
2018/19 Mercator-İPM Araştırmacısı

Joanna Krzemińska, Free University of Berlin’de Drama Sanatları ve Sosyal ve Kültürel Antropoloji dalında lisans ve Kültürlerarası Eğitim dalında yüksek lisans eğitimi almıştır. Aldığı eğitimler ışığında çeşitlilik, kapsayıcılık ve kültürler arası eğitim konularına odaklanan disiplinler arası araştırma yaklaşımlarını benimsemiştir.

Çalışmalarını tamamladıktan sonra, gençlik değişimi, kültürler arası öğrenme ve mülteci entegrasyonu alanlarında Almanya, Polonya, Belçika ve Türkiye’de yer lan sivil toplum kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve kamu kurumları için gönüllü olarak çalışmıştır.

Joanna şu anda, kültürel eğitimin Alman okul sistemlerine dahil edilmesini destekleyen “Yaratıcı Potansiyeller” programının bir parçası olan Plattform Kulturelle Bildung Brandenburg’un bölge yöneticisi olarak çalışmaktadır. Joanna’nın çalışmalarının tematik odak noktalarından biri genç mültecilerin sanatsal-yaratıcı ve kültürel öğrenme süreçlerine dahil edilmesidir.

“İstanbul’daki Mülteciler ve İlkokullar – Genç Mültecilerin Kültür Eğitimi Yoluyla Kaynaştırılması”

Şu anda 1.2 milyon okul çağındaki Suriyeli mülteci çocuk Türkiye’de yaşıyor, 600.000′den fazlası örgün eğitim kurumlarına kayıtlı. Mülteci çocukların Türkiye eğitim sistemine entegrasyonu, başarılı bir sosyal katılım için gerekli olan uzun vadeli bir önlemdir. Bu nedenle, ulusal ve uluslararası aktörler, Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin eğitimini devlet okulu sistemine entegre ederek genişletmek için sürekli çalışmaktadır.

Türkiye’deki okul çağındaki Suriyeli mülteciler için eğitim politikalarına değinen bu araştırma projesi, Türkiye’deki ilkokullara kayıtlı mülteci öğrencilere yönelik kapsayıcı kültürel öğrenme süreçlerinin oluşturulması için mevcut ve uzun vadeli kalkınma stratejilerini incelemektedir. Projenin temel amaçlarından biri de, mülteci çocuklara ve okul arkadaşlarına kapsayıcı öğrenme alanları için fırsatlar yaratmak amacıyla okullardaki zorlu koşulların ele alınmasında kültür kurumları ve müfredat dışı ortaklar / “kültürel konumlar” için potansiyel rollerin araştırılmasıdır. Kültürel eğitim ortaklarının üstlenebileceği rolleri araştırmaya ek olarak, projenin bir başka amacı da kentsel Türk ve Alman ilkokullarındaki sürdürülebilir ve uzun vadeli kültürel eğitim süreçleri için gelecek vizyonlarını belirlemektir.

Mercator-İPM Araştırmacısı olarak faaliyetleri: