Kerem Öktem
Kerem Öktem
2013/14 Mercator-İPM Araştırmacısı, AB/Almanya-Türkiye İlişkileri Jüri Üyesi

Kerem Öktem, Eylül 2014’te katıldığı Graz Üniversitesi, Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Merkezi’nde Güneydoğu Avrupa ve Modern Türkiye profesörüdür. Öktem, Graz Üniversitesi’ne geçmeden önce Oxford Üniversitesi, Avrupa Çalışmaları Merkezi’nde Açık Toplum Vakfı Araştırmacısı olarak çalıştı. Aynı zamanda Öktem, Oxford (SEESOX) Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Programında uzun süredir araştırma sorumlusudur ve İsviçre Türkiye Araştırma Vakfı’nın da Başkan Yardımcısıdır. Öktem, akademik yayınlarının yanı sıra Açık Demokrasi ve birçok medya kuruluşuna düzenli olarak katkıda bulunmaktadır.

Kerem Öktem’in temel ilgi alanları, iç siyaset-dış politika bağlantısı, milliyetçilik ve etnik, dinsel ve cinsel azınlıkların siyaseti ile Türkiye’deki sosyal hareketlerdir. Ortadoğu çalışmaları, Türk siyaseti ve uluslararası ilişkiler konularında uzmandır. Bölgesel bir perspektif ile Öktem, Türk siyasetini ve yakın tarihini örtüşen komşu bölgeler bağlamında düzenlemeyi amaçlamaktadır; bu bölgeler, Ortadoğu, Güneydoğu Avrupa, Avrupa Birliği, Körfez, Orta Asya’dır. Metodolojik yaklaşımlar noktasında, ağırlıklı olarak kalitatif araçları ve etnografik saha araştırması metodlarını kullanmaktadır.

Öktem, doktorasını bir sosyo–mekansal proje olarak Türkiye’de ulus inşası (milliyetçiliğin coğrafyaları) üzerine 2006 yılında Oxford Coğrafya Okulu’nda tamamlamıştır. Doktora çalışmalarından önce 2001 yılında, yüksek lisans (M. St.) derecesini Modern Ortadoğu Çalışmaları üzerine Oxford, Doğu Çalışmaları Fakültesi’nde (Faculty for Oriental Studies) tamamlamıştır.

 Mercator-İPM Araştırmacısı olarak çalışmaları

Çalıştay
Making ‘Turks abroad’: Turkey’s new diaspora policies in Western Europe
Temmuz 2014 | İPM

Politika Notu
The Nation-State’s Blurred Borders: Erdoğan and the Emergence of Kurdistan in Turkey
Ocak 2014 | İPM