Kerem Öktem
Kerem Öktem
2013/14 Mercator-İPM Araştırmacısı, AB/Almanya-Türkiye İlişkileri Jüri Üyesi

Kerem Öktem’in temel ilgi alanları, iç siyaset dış politika bağlantısı, milliyetçilik ve etnik, dinsel ve cinsel azınlıkların siyaseti ile Türkiye’deki sosyal hareketlerdir. Öktem Oxford Üniversitesi’nde araştırmacıdır. Ortadoğu çalışmaları, Türk siyaseti ve uluslararası ilişkiler konularında uzmandır.

Bölgesel bir perspektif ile Öktem, Türk siyasetini ve yakın tarihini örtüşen komşu bölgeler bağlamında düzenlemeyi amaçlamaktadır; bu bölgeler, Ortadoğu, Güneydoğu Avrupa, Avrupa Birliği, Körfez, Orta Asya’dır. Metodolojik yaklaşımlar noktasında, ağırlıklı olarak kalitatif araçları ve etnografik saha araştırması metodlarını kullanmaktadır.

Öktem, doktorasını bir sosyo–mekansal proje olarak Türkiye’de ulus inşası (milliyetçiliğin coğrafyaları) üzerine 2006 yılında Oxford Coğrafya Okulu’nda tamamlamıştır. Doktora çalışmalarından önce, yüksek lisans (M. St.) derecesini Modern Ortadoğu Çalışmaları üzerine Oxford, Doğu Çalışmaları Fakültesi’nden (Faculty for Oriental Studies) 2001 yılında alan Öktem, aynı fakültede öğretim üyesi olarak ders vermektedir. Oxford’daki çalışmalarına başlamadan önce Almanya’da kent çalışmaları üzerine öğrenim görmüş ve çalışmıştır.

Mercator-İPM Araştırmacısı olarak çalışmaları

Çalıştay
Making ‘Turks abroad’: Turkey’s new diaspora policies in Western Europe
Temmuz 2014 | İPM

Politika Notu
The Nation-State’s Blurred Borders: Erdoğan and the Emergence of Kurdistan in Turkey
Ocak 2014 | İPM