005ipc fellows KK
Kerstin Krellenberg
2012/13 Mercator-İPM Araştırmacısı

Kerstin Krellenberg Çevre Bilimcidir. 2007 yılından itibaren çevre araştırmaları alanında faaliyet gösteren Helmholtz Merkezi’nde (Helmholtz Centre for Environmental Research – Almanya Leipzig’teki UFZ) megakentler, kentsel riskler ve kırılganlıklarla beraber kentsel iklim değişikliğine karşılık verme kapasiteleri alanlarında araştırmalar yapmaktadır.

Krellenberg, kentlerin iklim değişikliğine nasıl uyum sağlayacağı ve politika, akademi ve sivil toplum alanından gelen birçok farklı aktörün nasıl katkıda bulunacağı konularında araştırmalar yapmaktadır. Mercator-İPM Araştırma Bursu kapsamında “Megakentlerin iklim değişikliğine adaptasyonlarını detaylandırmak ve yürürlüğe koymak için genel çerçeve” başlıklı araştırma projesi üzerine çalışmıştır. Proje, megakentler ve iklim değişikliği alanına ve özellikle, bu alanda yapılacak müdahale faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. İstanbul büyükşehir belediyesi ve pratik uygulamaları araştırmanın örnek olay incelemesi olarak kullanılmıştır.

Aktiviteler
1 Temmuz 2013 tarihinde, Dr. Kerstin Krellenberg “İklim Değişikliği ile Mücadele için Yerel Düzeyde Ortak Girişim- Müdahale Kapasitelerini Güçlendirme” başlıklı bir çalıştay gerçekleştirmiştir. Çalıştay, İPM-Sabancı Üniversitesi- Stiftung Mercator Girişimi, Bölgesel Çevre
Merkezi Türkiye ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye ortaklığıyla gerçekleştirildi. Bu çalışma sayesinde karar vericiler, akademisyenler ve sivil toplum aktivistleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iklim değişikliğine karşı müdahale kapasitelerini güçlendirmek amacıyla bir araya geldiler.

Çalıştay programını görmek için tıklayınız (Kerstin Krellenberg tarafından oluşturulmuştur).

Çalıştay özetini görmek için tıklayınız (Kerstin Krellenberg tarafından yazılmışyır).

Yayınlar
Kerstin Krellenberg (2013, 28 Ağustos). Istanbul, climate change, and how to respond (İngilizce). Yeşil Gazete.

Kerstin Krellenberg (Aralık 2013). Kapsamlı, bütüncül ve işbirliğine dayalı bir strateji gerekli. Optimist.