kb
Kristen Biehl
2016/17 Mercator-İPM Araştırmacısı

Kristen Biehl göç ve kent çalışmaları konusunda uzmanlaşmış bir antropologdur. Son 10 yıldır, Biehl hem akademik hem de profesyonel olarak Türkiye’de göç ve iltica alanlarında derinlemesine araştırmalar yapmakta, birçok farklı göç ve göçmen toplulukları, sivil toplum örgütleri ve devlet kurumlarıyla çalışmaktadır. Yüksek lisans ve doktora araştırmalarının yanı sıra, birçok araştırma projesine katkı sağlayan görevlendirilen Biehl, en son Avrupa Birliği’nin Türkiye’deki Suriyeli mülteciler üzerine olan kapsamlı ihtiyaç değerlendirmesi çalışmalarında yer almıştır.e katkıda bulunmuştur Biehl’in ilgi alanları Türkiye’deki iltica politikalarının günlük yaşama etkisinin yanı sıra, göç ve çeşitlilik sürecinin şehir toplumunu ve alanını nasıl değiştirdiğini anlamayı kapsamaktadır. Biehl şuan doktorasını Oxford Üniversitesi, Sosyal ve Kültürel Antropoloji Enstitüsü (ISCA) ve Göç, Politika ve Toplum Merkezi’nde (COMPAS) tamamlamaktadır. Biehl doktora araştırmasını, son zamanların önemli göç merkezi olan İstanbul Kumkapı’da 15 ay süren bir etnografik saha çalışmasıyla yapmıştır. Doktora tezi genel olarak mesken etme kavramının teorileştirilerek Kumkapı gibi sosyal ve alansal olarak yoğun göç nedeniyle oluşan çeşitlilikten dolayı yaşanan ve uygulanan değişikliklerin incelenmesi üzerinedir.

Türkiye’de mülteci entegrasyonunun gündelik gerçekleri ve politika oluşturma süreçlerinin incelemesi

Türkiye, sayıları 3 milyonu aşan Suriyeli ve aynı zamanda Afganistan, Irak gibi diğer ülkelerden de gelen göçmenlerle, dünyanın en çok göçmen barındıran ülkesi olmuştur. Türkiye üzerinde giderek artan baskı, geçici misafir olarak düşünülen mültecilerin sadece acil ihtiyaçlarının ötesinde uzun vadeli ve kapsamlı entegrasyon modelleri üretmesini gerektirmektedir. Bir tarafta Avrupa Birliği, Türkiye’nin göçmen politikalarını derinden etkileyen güçlü bir aktör olarak tekrar ortaya çıkmış, diğer tarafta ise mülteci akınlarıyla günlük hayatın derinden etkinlendiği Türkiye’nin farklı kentsel yönetimleri ve mahalleleri. Bu proje mülteci entegrasyonu kavramını şekillendiren farklı düzeyleri ve dinamikleri incelemektedir. Politika yapıcılar Türkiye’deki mülteci entegrasyonunu nasıl kurgulamaktadır? Kimler ve neler politika yapıcıların fikirlerini etkilemektedir? Mülteciler ve ev sahibi toplum beraber yaşamayı nasıl deneyimlemektedir? Bu grupların entegrasyondaki ihtiyaçlar ve imkanlar üzerine görüşleri nelerdir? Araştırma farklı görüşler ve deneyimleri inceleyip karşılaştırarak, mülteciler, şehirdeki paydaşlar, politika yapıcılar ve araştırmacıları bir araya getirerek aralarında daha yakın bir diyalog oluşturmayı hedeflemektedir. Belki de böylece barışçıl ve yapıcı bir arada yaşamaya dair daha sürdürülebilir çözümler bulunabilir.

Mercator-İPM Araştırmacısı Olarak Faaliyetleri: