kirchnermagdalena
Magdalena Kirchner
2016/17 Mercator-İPM Araştırmacısı

Magdalena Kirchner, Washington D.C.’deki kar gütmeyen küresel politika düşünce kuruluşlarından RAND Şirketi’nin Uluslararası Güvenlik ve Savunma Politikaları Merkezi’nde (TAPIR) Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik alanında Transatlantik Doktora Sonrası Araştırmacısıdır. Bunun öncesinde Alman Uluslararası ve Güvenlik İlişkileri Enstitüsü’nün (SWP) Uluslararası Güvenlik Bölümü’nde TAPIR Araştırmacısı ve Alman Dış İlişkiler Konseyi’nde (DGAP) Asistan Araştırmacı olarak bulunmuştur. Alman Atlantik Derneği’nde Kıdemli Proje Koordinatörü olarak çalışmıştır; şu anda dernekle Atlantik Gençlik Anlaşması Derneği (YATA) Almanya başkanı olarak ilişkili divan kurulu üyesi olarak çalışmaktadır. 2009’dan beri Kirchner, Federal Savunma Bakanlığı’nın Güvenlik Politikaları Antolojisinin editörlüğünü yapmaktadır.

Kirchner, Heidelberg Üniversitesi ve Aarhus Üniversite’sinde siyaset bilimi ve tarih okumuş, Heidelberg Üniversite’sinden doktora derecesi almıştır. Yakın zamanda basılan “Devletler neden isyan eder?: Devlet destekli terörizmi anlamak” adlı tezini takiben araştırmaları uluslararası kriz yönetimi merkezinde çatışma meseleleri ve dış politika analizi bağlamında Doğu Akdeniz, Irak ve Türkiye  üzerine odaklanmaktadır. Heidelberg Üniversite’sinde Siyaset Bilimi Enstitüsü’nde öğretim üyeliği yapmış, Heidelberg Uluslararası Çatışma Araştırmaları Enstitüsü’nde “Ortadoğu ve Magreb’de çatışmalar” çalışma grubunu yönetmiş, ve Türkiye, İsrail ve Ürdün’de çalışma deneyimi edinmiştir.

Sorumluluğu almak? Transatlantik kriz yönetiminde Türkiye ve Almanya

Dış güvenlik şokları ve uluslararası zorluklar değişen ittifak içi yük dağılımı beklentileriyle ve yeni politika yürütme fırsatlarıyla karşılaştıkça, Almanya ve Türkiye yakın zamanda politikalarını ve duruşlarını izleyici konumdan “merkezden yöneticiliğe” değiştirdiler. Yine de, dış politika aktivizmine doğru olan akım ne derece “başarıyla zorlukların üstesinden beraber gelme” fırsatlarıyla kesişiyor? Bu bağlamda üç soru ele alınacak. Birincisi; farklı dış kriz yönetim stratejileri elitler arasında ve toplum içinde, özellikle sorumluluk bağlamında, nasıl çerçevelenmekte? Dış politika aktivizmi ve hatta baskınlık üzerine olan tartışmalar Avrupa’nın güneydoğusunun endemik krizler ve istikrarsızlıkla algılanmasıyla bağlantılıdır. Ama yine de krizlerin nasıl zapt edileceği veya bölgesel gelişmelerin milli amaçlara göre nasıl şekillendirileceği konularında  ulusal, hatta uluslararası bir fikir birliğine ulaşılmadı. Dış politika tartışmalarındaki bu değişimler ne derecede politika değişikliklerine ve kriz yönetimi için yeni araçlara yol açtı? Devletlerarası güvenlik işbirliğinde devamlı bağlılık gerektirmeyen stratejilerin, gayri resmi gönüllüler koalisyonları gibi, kullanılması yeni normal mi? Türkiye ve Almanya’nın ortaklaşa yaptığı, henüz resmileşmeyen, Irak Kürdistan Yerel Yönetimi kapasite geliştirme anlaşmasına bakıldığında proje, belirsiz güvenlik ortamında ortaklıkların nasıl yürütülebileceğinden ve negatif işbirliği etkilerinin azaltılmasından bahsediyor.

2016/17 Mercator-İPM Araştırmacısı olarak faaliyetleri:

Makaleler

Will the German Election Outcome Change Berlin’s Turkey Policy?
26 Eylül 2017 | German Marshall Fund of the United States (GMF)

The Future of NATO and European Security
Haziran/Temmuz 2017 | Political Trends and Dynamics (Friedrich-Ebert-Stiftung)

Çaldıran 2.0: Arap Baharı’ndan sonra Türkiye-İran İlişkilerinin Kavramsallaştırmak (Chaldiran 2.0: Conceptualizing Iranian- Turkish Relations after the Arab SpringŞafak Baş ile)
Ocak 2017 | Springer

Dersler

Die Türkei als (In-)Stabilitätsakteur in einer zerfallenden Region
15 Mayıs 2017 | Türkei: Schlüsselakteur für die EU? Konferansı, Technische Universitae, Chemnitz

Konuşmalar

Syrian War and International Security – Perspective from Russia and the U.S.
September 6, 2017 | VII Baltic-Russia Youth Forum (BRYF)

Anayasa Referandumu’nun Sonuçları ve NATO/AB’ye Etkileri (Outcome of the Constitutional Referendum in Turkey and its implications for NATO/EU)
26 Nisan 2017 | Women in International Security Germany

Drehscheibe Ankara? Die Türkei als geostrategischer Akteur im arabischen Raum
22-24 Mart 2017 | Streitfall Türkei Innenpolitik – Europapolitik – Sicherheitspolitik

Anayasa Referandumu’ndan önce Türkiye ve Almanya, AB, ve ABD ile ilişkileri (Turkey before the constitutional referendum and its relations with Germany, the European Union, and the United States)
22 Mart 2017 | Heinrich Böll Foundation North America

Etkinlikler (katılımcı)

Soft Power Diplomacy and Hybrid Warfare
4-8 Eylül 2017 | Estonian School of Diplomacy

Türkiye ve Başarısız Darbe Girişimi, Bir Yıl Sonra (Turkey and the Failed Coup One Year Later)
13 Temmuz 2017 | Washington Enstitüsü

18. Dış Politika Konferansı (18th Annual Foreign Policy Conference)
16 Haziran 2017 | Heinrich Böll Derneği, Berlin

Popülizm Çağında Transatlantik İşbirliği (Transatlantic Cooperation in the Age of Populism)
12-14 Temmuz 2017 | Amerikan Alman Marshall Fonu, TÜSİAD, Koç Holding, İsveç Dışişileri Bakanlığı, Avrupa Birliği Delegeleri

NATO: Geçiş Çağında Rol Almak Konferansı (NATO: (Re)Acting in an Era of Transition Conference)
24 Mayıs 2017 | Atlantik Anlaşması Derneği, Amerikan Alman Marshall Fonu ve Egmont Royal Institute

İltica ettikten sonrası? Suriyeli Mültecilerin Almanya ve Türkiye’de Entegrasyonu: Engeller ve Beklentiler Çalıştayı (What happens after finding refuge? The integration of Syrian refugees in Germany and Turkey: Challenges and prospects Workshop)
8 Mayıs 2017 | Global Turkey in Europe, Berlin

Türkiye-Almanya ilişkilerinde dönüm noktası? Politika ve Sivil Toplum’daki gelişmelerin ve hareket şeklinin değerlendirmesi (Turning Point in the German-Turkish Relations? An Evaluation on the Developments and Courses of Action for Politics and Civil Society)
28 Nisan 2017 | Heinrich-Böll-Stiftung’s Turkey-Dialogue 2017

Röportajlar

The future of US arms supplies to YPG
3 Ağustos 2017 | Arab News

Almanya’nın İncirlik Hava Üssünden Birliklerini Çekme Kararı (Germany’s decision to withdraw its troops from Incirlik Airbase)
Temmuz 2017 | SWR2

Türkischer Präsident in den USA Erdogan vor schwierigen Gesprächen bei Trump
18 Mayıs 2017 | Berliner Zeitung 

Türkiye’deki Anayasal Referandumun Sonucu, Dış Politikaya Etkisi ve Avrupa Birliği/Almanya İlişkileri (Outcome of the Constitutional Referendum in Turkey, its foreign policy implications and relations with the EU/Germany)
3 Mayıs 2017 | GASPacho Security Podcast