_C6A6864
Maissam Nimer
2018/19 Mercator-İPM Araştırmacısı

Maissam Nimer, göç, eğitim, dil ve sosyal ve cinsiyet eşitsizliği üzerine çalışan bir sosyologdur. Doktorasını, Temmuz 2016’da Paris Saclay Üniversitesi Sosyoloji bölümünde tamamlamıştır. Tezinde, Lübnan’da yüksek eğitime erişim eşitsizliğine sebep olan sosyal ve kültürel seçme mekanizmaları üzerine yoğunlaşmıştır. Maissam’ın şu anda Koç Üniversitesi’nde yürüttüğü çalışmalar Suriyeli genç mültecilerin Türkiye’deki entegrasyonu üzerine odaklanmaktadır. Kendisine Koç Üniversitesi Araştırma Programı tarafından bir yıllık araştırma bursu verilmiştir. Maissam, aynı zamanda, İstanbul Fransız Enstitüsü Anadolu Çalışmaları (IFEA) “Axe Migration et Mobilités” komitesi üyelerindendir. Ayrıca, Galatasaray Üniversitesi’nde eğitim sosyolojisi ve aile sosyolojisi dersleri vermektedir. Maissam, yüksek lisansını London School of Economics’te; lisans eğitimini ise Beyrut Amerikan Üniversitesi’nde tamamlamıştır.

Suriyeli Genç Mültecilerin Dil Eğitimine Erişimi

Genç göçmenler ve mülteciler için eğitim, gelir ve sosyal ilişkilerdeki eşitsizlikleri belirleyen en önemli sorunlardan biri dildir. Ancak Türkiye’deki mülteciler için dil eğitimine erişim plansız, kısıtlı ve resmi olarak kurumsallaşmamış durumdadır. Bu proje, göçmenler ve mülteciler için dil eğitimine odaklanan akademik araştırmalardaki boşluğu ele almayı hedeflerken aynı zamanda, politikaları oluşturan topluluklar için ikili entegrasyon stratejileri geliştirmeyi amaçlıyor.

Suriye krizi uzadıkça Türkiye devleti aktörlerinin projeleri ve planları git gide kalıcılığa doğru evrilmekte, dil entegrasyonu kalıcı çözümler bulmakta önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin yerleşiminin uzun vadeli bir gerçekliğe dönüştüğü; Türkiye hükümetinin bir entegrasyon sistemi oluşturmak için uluslararası fon almaya devam ettiği bu şartlar altında, bu proje, dil eğitiminin nasıl sağlanabileceği, elverişliliği ve erişilebilirliği hakkında önerilerde bulunmayı amaçlamaktadır. Bu proje, mülteci gençlerin çeşitli tecrübelerini, dil eğitimindeki yapısal/kurumsal farklılıkları ve mülteci gençlerin bu sistemlerle etkileşimlerini inceleyip mülteci gençlerin entegrasyonunu ve ev sahibi ülkeye yerleşimlerini kolaylaştıracak stratejiler geliştirerek ilerideki göçlerin önüne geçmeyi hedeflemektedir.

Mercator-İPM Araştırmacısı olarak faaliyetleri: