Levent Kurnaz
Mehmet Levent Kurnaz
2013/14 Mercator-İPM Araştırmacısı

Mehmet Levent Kurnaz, iklim bilimi üzerine uzmanlaşmış bir fizikçidir. 1994 yılında, Pittsburgh Üniversitesi’nden fizik dalında doktora derecesini almıştır. Tulane Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmalarına devam ettikten sonra, 1997’de Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’nde öğretim üyesi olmuştur. Araştırmaları, kum hareketlilikleri, bölgesel iklim değişikliği modellemesi ve iklim değişikliğinin etkileri konularına odaklanmaktadır.

Kurnaz’ın çalışmaları, iklim araştırmalarının yer küreyi düşük çözünürlüklü olarak simule eden üstün bilgisayar gücüne sahip başlıca araştırma merkezlerinde küresel iklim modellemelerinin yapılmasıyla başladığı savına dayanmaktadır. Ardından diğer araştırmacılar bu simülasyonların çıktılarını alır ve belli başlı bölgelerin iklim özelliklerini daha iyi modelleyebilmek için çıktıların çözünürlüklerini artırırlar. Mercator-İPM Araştırmacısı olarak Kurnaz, benzer bir bölgesel iklim modellemesini kullanarak iklim değişikliğinin Akdeniz havzasına etkilerini araştırmıştır. Türkiye, iklim değişikliğinin ciddi etkilerinin görüleceği bir bölgede yer aldığı için, Kurnaz, kamuya açık dersler, viral videolar, blog yazıları ve köşe yazıları gibi iklim farkındalığını artıracak bir dizi etkinlik gerçekleştirmiştir.

Mercator-İPM Araştırmacısı olarak faaliyetleri

Politika Notu
Kuraklık ve Türkiye
Nisan 2014 | İstanbul Politikalar Merkezi

İklim Değişikliğinde Son Gelişmeler: IPCC 2013 Raporu (Ortak Yazarlar: Murat Türkeş, Ömer Lütfi Şen, Ömer Madra, Ümit Şahin)
Aralık 2013 | İstanbul Politikalar Merkezi

Röportajlar
En büyük risk İstanbul’da!
22 Şubat 2014 | Gazete Vatan

İklim harita değiştirecek
22 Kasım 2013 | Taraf

Taksim gelecekte adaya dönüşecek
22 Kasım 2013 | Radikal

Taksim ada olacak
22 Kasım 2013 | ntvmsnbc

Op-ed
Adil bir su ve kuraklık politikası nasıl olmalı?
13 Mart 2014 | Yeşil Gazete

Kuraklık politikası nasıl olmalı?
13 Mart 2014 | T24

Suyumuz bitmek üzere
28 Şubat 2014 | T24

Polar vorteks veya gelecek kar yağışının sebebi
15 Ocak 2014 | T24

İklim açısından 2013 değerlendirmesi
25 Aralık 2013 | T24

İklim Değişikliği problemini çözmek için karbon emisyonunu düşürecek 11 yöntem
25 Aralık 2013 | Yeşil Gazete

İklim görüşmeleri ve dünyanın geleceği
13 Kasım 2013 | T24

 Umutsuz iklim raporu
13 Ekim 2013 | Radikal 2

Sera gazlarının salımının takibi
4 Ekim 2013| Yeşil Gazete

İklim değişikliği sebepleri üzerine
25 Eylül 2013 | Milliyet

Günümüzde küresel soğuma yoktur
12 Eylül 2013 | Yeşil Gazete

IPCC en son raporunu 27 Eylül’de açıklayacak
9 Eylül 2013 | T24

Radyo Yayını

Son Buzul Erimeden
Her Salı, 16:30| Açık Radyo