IMG_0399
Nilüfer Göle
2014/15 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı

Nilüfer Göle Paris Sosyal Bilimler Yüksek Okulu’nda (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) Sosyoloji profesörü ve 2014/15 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı’dır. Göle, daha önce Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmış ve ayrıca MIT, Massachusetts ve New School, New York gibi çeşitli üniversitelere misafir öğretim üyesi olarak davet edilmiştir. Göle, ayrıca, İslami Çalışmalar ve Müslüman Dünya Toplulukları Enstitüsü (Institut d’études de l’Islam et des Sociétés du Monde Musulman) bilimsel kurulu üyesidir.

Araştırma alanları arasında İslam, kamusal alan, toplumsal cinsiyet, sekülarizm ve çoklu moderniteler yer almaktadır. Çalışmaları, Avrupa kamusal alanında İslam’ın hangi yollarla görünür olduğuna odaklanmakta ve dini ve kültürel farklılıklar üzerine çeşitli tartışmalar üretmektedir. Sosyolojik yaklaşımıyla, batılı olmayan bir bakış açışından moderniteyi yeniden okumayı ve karşılığında seküler modernite tanımlarında Avrupa merkezciliğin daha geniş bir eleştirisini üretmeyi hedefler.

İslami baş örtüsünün çağdaş anlamları üzerine öncü çalışması; Modern Mahrem: Medeniyet ve Örtünme (Metis Yayınları, 2000) Türkçe, Fransızca, Almanca ve İspanyolca dillerinde yayımlanmıştır. Göle ayrıca, İslam’ın farklı kamusal alanlarda doğuşunu karşılaştırmalı bir bakış açısıyla incelemiştir; Kamusal Alanda İslam: Türkiye, İran ve Avrupa (Nilüfer Göle & Ludwig Ammann eds., İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2006;  Almanca 2004). Çeşitli yayınlarında İslam’ın Avrupa’da nasıl bir temel farklılık sembolüne dönüştüğünü incelemektedir: İçiçe geçişler, İslam ve Avrupa (Interpénétrations, L’islam et l’Europe [Paris: Galaade, 2005]) ve Avrupa’da İslam: Köktenciliğin Cazibesi ve Kozmopolitliğin Çekiciliği (Islam in Europe: The Lure of Fundamentalism and the Allure of Cosmopolitanism [Princeton: Marcus Weiner, 2010]). 2013 yılında, Avrupa Kamusal Alanı Yapım Aşamasında İslam (Islam in the Making of a European Public Sphere) başlıklı,  Avrupa çapında gerçekleştirilen ve Avrupa Araştırma Konseyi Kıdemli Hibe Programı tarafından desteklenen araştırma projesini tamamlamıştır. Yakında Ashgate Yayınları tarafından Avrupa’da İslam ve kamusal tartışmalar konulu kitabı yayınlanacaktır.

Mercator- İPM Kıdemli Araştırmacısı olarak faaliyetleri