003ipc fellows ÖLŞ
Ömer Lütfi Şen
2012/13 Mercator-İPM Araştırmacısı

Ömer Lütfi Şen iklim bilimcidir. 2004 yılında, İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer bilimleri Enstitüsü’ne öğretim üyesi olarak katıldı. Bu tarihten itibaren verdiği yüksek lisans ve doktora dersleri ile eğitim/öğretime katkı yapmanın yanısıra Türkiye’nin de dahil olduğu Doğu Akdeniz – Karadeniz bölgesinde insan kaynaklı iklim değişikliği konusunda araştırmalar yapmaktadır.

Şen, kara yüzeyi – atmosfer etkileşimi ve modellemesi ve kara yüzeyi modellerinin kalibrasyonu konularında uzmanlaşmıştır. Mercator-IPC Fellowship kapsamındaki “Türkiye’de iklim değişikliği etkilerinin bütünsel bir resmi” başlıklı araştırma projesi “İklim Değişikliği” tematik alanı ile ilgilidir. Burs programı süresince, Türkiye’de iklim değişikliğinin etkileri üzerine yapılan çalışmaları gözden geçirmiş, iklim değişikliği, demografi ve değişik sektörlere ait gerekli veriyi toplamış, bu veriyi bir coğrafi bilgi sistemine aktarmış ve sonuçları politikacı ve karar vericilerin yanısıra geniş halk kitlelerine de kolay ve etkili bir şeklide aktarabilecek şekilde görselleştirmiş ve analiz etmiştir.

Ömer Lütfi Şen, Arizona Üniversitesi, Hidroloji ve Su Kaynakları Bölümü’nden doktoraya sahiptir.

Blog: http://turkiyeiklim.wordpress.com

Mercator – İPM Araştırmacısı olarak faaliyetleri

Yayınlar
Ömer Lütfi Şen, (2013, Aralık), A Holistic View of Climate Change and Its Impacts in Turkey, İstanbul Politikalar Merkezi.

Deniz Bozkurt, Ömer Lütfi Şen (2013), Climate change impacts in the Euphrates – Tigris Basin based on different model and scenario simulations, Journal of Hydrology 480, 149-161.

Ömer Lütfi Şen, (2013, Haziran) Medya’da İklim Değişikliği: Dünya geneli- Türkiye özeli, İstanbul Politikalar Merkezi.

Röportajlar
Serkan Ocak & Ömer Lütfi Şen (2013, Mart 5). Fırat ve Dicle’nin suyu yüzde 30 azalacak. Radikal.

Ömer Madra & Ömer Lütfi Şen (2013, Ocak 7).  İklimbilimci Ömer Lütfi Şen’le İklim Değişikliğinin Türkiye’deki Etkileri Üzerine Konuştuk. Açık Radyo.

Konferans Bildirileri
Ömer Lütfi Şen, Deniz Bozkurt, Ozan Mert Göktürk, Berna Dündar & Bahadır Altürk (2013). Türkiye’de İklim Değişikliği ve Olası Etkileri, 3. Taşkın Sempozyumu. Sunuya erişmek için tıklayınız.

Ömer Lütfi Şen (2013).  Türkiye’de İklim Değişikliğinin Bütünsel Resmi, Türkiye İklim Değişikliği Kongresi (TİKDEK).

Deniz Bozkurt, Ömer Lütfi Şen (2013). Değişik Model ve Senaryolara Göre İklim Değişikliğinin Fırat-Dicle Havzasına Olan Etkileri, Türkiye İklim Değişikliği Kongresi (TİKDEK).

Blog Yazısı
İstanbul’un gelecekteki iklimi: Tipik Akdeniz!

Makale
Barış Önol, Deniz Bozkurt, Ufuk Utku Turunçoğlu, Ömer Lütfi Şen & H. Nüzhet Dalfes (2013). Evaluation of the twenty-first century RCM simulations driven by multiple GCMs over the Eastern Mediterranean–Black Sea region, Climate Dynamics.