002ipc fellows PV
Pieter Verstraete
2012/13 Mercator-İPM Araştırmacısı

Pieter Verstraete, tiyatro alanında uzmandır. 2010- 2012 yılları arasında Exeter Üniversitesi’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak görev yaptı. Öncesinde, Amsterdam Üniversitesi Tiyatro bölümünde ve Nijmegen- Radbound Üniversitesi Kültürel Çalışmalar bölümünde dersler verdi.

Temel çalışma alanı çağdaş tiyatrodur. Aynı zamanda, Türk göç sonrası tiyatro üzerine serbest eleştirmenlik yapmaktadır. Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı kapsamındaki “Türkiye’de Göç Sonrası Tiyatronun Değişimi: Almanya ile Türkiye arasındaki sosyo-sanatsal işbirliğinin uluslararası yolları” başlıklı araştırma projesi eğitim alanı ile ilgilidir. Türk ve Alman toplumlarıyla çalışan Türk sanatçıların çalışmalarını inceleyerek, tiyatro performansı yoluyla göç sonrası sosyo-kültürel sorunlara değinmektedir. “Göç sonrası” terimi 2. ve 3. kuşak göçmen topluluklar anlamında kullanılmaktadır. Bu tiyatro şekli, göç tarihi ve kültür politikası oluşturmanın şimdiye kadar gözden kaçmış belirli yönlerini oluşturuyor.

Pieter Verstraete, doktora derecesini Amsterdam Üniversitesi Tiyatro Çalışmaları bölümünden almıştır.

Mercator – İPM Araştırmacısı olarak faaliyetleri

Blog:http://turkeuropera.blogspot.com/

Konferans
Audio technologies for music and media
1 Kasım 2012 | Bilkent Üniversitesi
Makale

Kongre
Gesellschaft für Theaterwissenschaft Yıllık Kongresi
5 Ekim 2012 | Bayreuth Üniversitesi
SunumMakale

Makale
Uluslararası Sahnelerde Türkiye’nin Göç Hikayeleri
31 Mayıs 2013 | Radikal

Politika Notu
Duran Adam Etkisi
27 Temmuz 2013 | İstanbul Politikalar Merkezi