Pinar Ertor-Akyazi Photo
Pınar Ertör Akyazı
2017/18 Mercator-İPM Araştırmacısı

Pınar Ertör Akyazı, çevre ve iklim politikaları üzerine çalışan bir davranışsal ekonomisttir. Ön diplomasını 2005 yılında işletme alanında Köln Üniversitesi’nden alan Akyazı, yine işletme alanındaki lisans derecesini 2008 ve ekonomi alanındaki yüksek lisans derecesini 2010 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nden aldı. 2016 yılı itibariyle ise Boğaziçi Üniversitesi’nde ekonomi alanında doktora çalışmalarını tamamladı.

Akyazı yüksek lisans tezinde Türkiye’deki yurttaşların yenilenebilir ve nükleer enerji kaynakları üzerine tercihlerine odaklandı. Ayrıca doktora tezinin bir parçası olarak ortak havuz kaynak kullanımı, kooperatifçilik ve çevre politikaları araçları üzerine küçük ölçekli balıkçılarla ekonomik araştırmalar yürüttü. Sonrasında Siena Üniversitesi ekonomi departmanında ve Zürih Üniversitesi sosyal ve nöral sistemler araştırmaları laboratuvarında birer dönem ziyaretçi doktora adayı olarak bulundu. Akyazı, Birleşmiş Milletler Çevre Programı bünyesinde Küresel Çevre Durumu (GEO-5) Raporu ve AB tarafından fonlanan EJOLT (Çevresel Adalet Organizasyonu, Borçlar ve Ticaret) ve ENTITLE (Siyasi Ekoloji Avrupa Ağı) projelerinde araştırmacı olarak çalıştı. Doktora tezinin tamamlanmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi Ekonomik Modelleme Merkezi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmış ve Boğaziçi ve Bilgi Üniversitelerinde mikro ve makro ekonomi dersleri verdi.

“Türkiye’de Karbon Fiyatlandırması Seçenekleri ve AB Uyuşması: Davranışsal Ekonomi Yaklaşımı”

Pınar Ertör Akyazı, Mercator-İPM Araştırmacısı olarak küresel iklim değişikliği ile ilgili değerlerin ve tercihlerin, kuruluşlarla olan etkileşimini incelemeyi hedeflemektedir. Özelllikle karbon fiyatlandırması üzerine ekonomi odaklı deneyler yürüterek (karbon vergisine karşı karbon piyasası) bu kuruluşların başlattığı davranışsal değişimleri araştıracaktır. Yürüttüğü deneyler sonucunda Türkiye’den elde ettiği veriler ile ortak varlıklar, insan işbirliği ve iklim politikalarının kesişimi ile ilgili gittikçe büyüyen uluslararası akademik literature katkıda bulunacaktır.
Kullanacağı diğer ekonomi temelli oyunlar ile toplum bilincini arttırmayı ve sivil toplumun iklim değişikliği ve karbon fiyatlandırması gibi konularda dahiliyetini geliştirmeyi hedeflemektedir. Dolayısıyla bu proje Türkiye’nin iklim politikalarının ekonomik yönüyle ve karbon fiyatlandırmasıyla ilgili güncel çalışmaları inceleyerek, Almanya’dan akademisyen ve uzmanların da işbirliğiyle, Türkiye’nin iklim politikaların AB’ninkiler ile nasıl uyuşabileceğini tartışmak için zemin hazırlayacaktır.

Mercator-İPM Araştırmacısı olarak faaliyetleri: