43
Sarah Louise Nash
2016/17 Mercator-İPM Araştırmacısı

Sarah Louise Nash iklim değişikliği ve göç ilişkisi politikaları üzerine çalışan bir siyaset bilimcidir. Doktora öğrencisi olarak  Hamburg Üniversite’sindeki İklim Değişikliği ve Güvenlik (CLISEC) araştırma grubunda çalışmakta, tezini ise Cancun ve Paris ikllim müzakereleri arasındaki iklim değişikliği ve göç ilişkisine dair politik söylem üzerine yazmaktadır. Doktorasına kaynak olarak Alman Akademik Değişim Servisi’nden (DAAD) bir burs almıştır.

Araştırma alanları iklim değişikliği siyaseti, göç hareketleri, insan hakları ve söylem analizini kapsar. Ayrıca insan hakları üzerine, özellikle çağdaş küresel politika tartışmalarıyla ilgili ders vermektedir.

Nash’in Glasgow Üniveristesi’nden İnsan Hakları ve Uluslararası Siyaset üzerine yüksek lisansı (MSc), Edinburg Üniversitesi’nden Almanca ve Siyaset üzerine yüksek lisansı (MA), ve Viyana Üniversitesi’nden Siyaset Bilimi üzerine lisans derecesi vardır. 2012 yılında Nash, Alman Eğitim ve Araştırma Bakanlığı’dan Sürdürülebilir Kalkınmada Yüksek Potansiyel için Yeşil Yetenekler Ödülü’ne layık görülmüştür. Doktorasına başlamadan önce Nash, Uluslararası Af Örgütü’nün Birleşik Krallık ofisinde ve İskoç Parlamentosu’nda çalışmıştır.

Sarah’ın “Cancun’dan Paris’e Göç ve İklim Değişikliği Kesişimi Üzerine Yapılan Politikaların Analizi” başlıklı makalesi, 2016 Hugo Konferansı’nda en iyi makale ödülünü kazandı.

İklim değişikliği ve göç ilişkisi politikaları: UNFCCC çalışma grubunu çalıştırmak

İklim değişikliği ve göç 21. Yüzyılın belirleyici olguları olarak yaygın bir şekilde beyan edilmektedir. İklim değişikliği ve göç ilişkisi giderek ayrışan olgular olarak düşünülmekte dolayısıyla yönetişim ile politika yapıcı çevrelerin dikkatini çekmektedir. Bu konuda en iyi yönetişim örneği Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC)’dir. UNFCCC kapsamında düzenlenen Paris iklim konferansı sonucunda, iklim değişikliği ve göç üzerine bir çalışma grubu kurulmuştur. Bu çalışma grubu iklim değişikliği ve göç arasındaki ilişkiyi incelemeyi UNFCCC’nin tek işlevi haline getirdiğinden, iklim siyasetinde yeni bir dönemin habercisidir.

Bu proje, bahsedilen çalışma grubunu inceleyerek iklim değişikliğiyle göç arasındaki ilişki üzerine politikaları daha derinlemesine ele alacaktır. Proje kapsamında çalışma grubunun potansiyel üyeleri ve kurumsal oluşumu hakkında pratik sorular sorulacak. Müzakerelerin oşullarına karar verme gücünün kimde olacağı ve bunun ne kadar bilgi temelli olacağı etrafında literatürde yer alan bir takım akademik sorular da değerlendirilecek. Bu proje temel olarak, bu ilişkilerin önerilen, karar verilen veuygulanan politikalar üzerindeki etkilerini sorgulayacak.

Mercator-İPM Araştırmacısı olarak faaliyetleri:

Politika Notları
İklim Politikalarinda Trump Etkisi: Küresel İklim Mücadelesinde Zor Zamanlar 
(Ümit Şahin ve Tuğba Ağaçayak ile)
Nisan 2017 | İPM

Şeytan Ayrıntıda Gizlidir: UNFCCC’de İklim Değişikliği ve  İnsan Hareketliliği Üzerine Politikalar
Nisan 2017 | İPM

Etkinlikler (düzenlediği)
İklim Göçünün Ötesinde
21 Nisan 2017 | İPM

Sunumlar

From Cancun to Paris: deconstructing an era of policy making on the migration and climate change nexus
Ekim 2016 | Hugo Conference: Environment, Migration, Politics at the University of Liège

Op-Ed
The Task Force on Displacement: The pieces of the puzzle begin to fall into place
Nisan 2017 | Climate Change and Migration Coalition

The Devil’s in the Detail: Policymaking on Climate Change and Human Mobilities Post-Paris
Mart 2017 | TransRe Blog

Makaleler
Resilience and environmental security: towards joint application in peacebuilding
 (Janpeter Schilling, Tobias Ide, Jürgen Scheffran, Rebecca Froese and Pina von Prondzinski ile)
Nisan 2017 | Global Change, Peace and Security

Moving targets, moving people: confronting the challenge of climate change and migration 
(Ethemcan Turhan ile)
Kasım 2016 | OpenDemocracy

Fleeing Climate Change (Auf der Flucht vor dem Klimawandel, Jürgen Scheffran ile)
Kasım 2016 | Forum Nachhaltig Witschaften

Dersler

Beyond the Policy Impasse: The New York Declaration for Refugees and Migrants and the Global Compacts
Temmuz 24, 2017 | Research and Information Center on Immigrant Integration

Negotiating human mobilities in the context of climate change: a spotlight on the UNFCCC
15 Mart 2017 | University of Vienna

Negotiating Mobilities in the Context of Climate Change: Human Mobility and the UNFCCC
24 Kasım 2016 | Sabancı Üniversitesi

Paneller
2016 Climate Summit in Marrakech: Observations from COP22
November 21, 2016 | IPC

Etkinlikler (katılımcı)

PEACEMAKERS 2017: Securitization of International Migration: The Politics of Populism
8 Temmuz 2017 | Koç Üniversitesi Uluslararası Programlar Ofisi

‘Anthropocene Mobilities’ Çalıştayı
1 Haziran 2017 | University of Hamburg

5th meeting of the Executive Committee of the Warsaw International Mechanism on Loss and Damage of the UNFCCC
21-24 Mart 2017 | Bonn

COP22 Conference
November 7-11, 2016 | UNFCCC