43
Sarah Louise Nash
2016/17 Mercator-İPM Araştırmacısı

Sarah Louise Nash iklim değişikliği ve göç ilişkisi politikaları üzerine çalışan bir siyaset bilimcidir. Doktora öğrencisi olarak  Hamburg Üniversite’sindeki İklim Değişikliği ve Güvenlik (CLISEC) araştırma grubunda çalışmakta, tezini ise Cancun ve Paris ikllim müzakereleri arasındaki iklim değişikliği ve göç ilişkisine dair politik söylem üzerine yazmaktadır. Doktorasına kaynak olarak Alman Akademik Değişim Servisi’nden (DAAD) bir burs almıştır.

Araştırma alanları iklim değişikliği siyaseti, göç hareketleri, insan hakları ve söylem analizini kapsar. Ayrıca insan hakları üzerine, özellikle çağdaş küresel politika tartışmalarıyla ilgili ders vermektedir.

Nash’in Glasgow Üniveristesi’nden İnsan Hakları ve Uluslararası Siyaset üzerine yüksek lisansı (MSc), Edinburg Üniversitesi’nden Almanca ve Siyaset üzerine yüksek lisansı (MA), ve Viyana Üniversitesi’nden Siyaset Bilimi üzerine lisans derecesi vardır. 2012 yılında Nash, Alman Eğitim ve Araştırma Bakanlığı’dan Sürdürülebilir Kalkınmada Yüksek Potansiyel için Yeşil Yetenekler Ödülü’ne layık görülmüştür. Doktorasına başlamadan önce Nash, Uluslararası Af Örgütü’nün Birleşik Krallık ofisinde ve İskoç Parlamentosu’nda çalışmıştır.

Sarah’ın “Cancun’dan Paris’e Göç ve İklim Değişikliği Kesişimi Üzerine Yapılan Politikaların Analizi” başlıklı makalesi, 2016 Hugo Konferansı’nda en iyi makale ödülünü kazandı.

İklim değişikliği ve göç ilişkisi politikaları: UNFCCC çalışma grubunu çalıştırmak

İklim değişikliği ve göç 21. Yüzyılın belirleyici olguları olarak yaygın bir şekilde beyan edilmektedir. İklim değişikliği ve göç ilişkisi giderek ayrışan olgular olarak düşünülmekte dolayısıyla yönetişim ile politika yapıcı çevrelerin dikkatini çekmektedir. Bu konuda en iyi yönetişim örneği Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC)’dir. UNFCCC kapsamında düzenlenen Paris iklim konferansı sonucunda, iklim değişikliği ve göç üzerine bir çalışma grubu kurulmuştur. Bu çalışma grubu iklim değişikliği ve göç arasındaki ilişkiyi incelemeyi UNFCCC’nin tek işlevi haline getirdiğinden, iklim siyasetinde yeni bir dönemin habercisidir.

Bu proje, bahsedilen çalışma grubunu inceleyerek iklim değişikliğiyle göç arasındaki ilişki üzerine politikaları daha derinlemesine ele alacaktır. Proje kapsamında çalışma grubunun potansiyel üyeleri ve kurumsal oluşumu hakkında pratik sorular sorulacak. Müzakerelerin oşullarına karar verme gücünün kimde olacağı ve bunun ne kadar bilgi temelli olacağı etrafında literatürde yer alan bir takım akademik sorular da değerlendirilecek. Bu proje temel olarak, bu ilişkilerin önerilen, karar verilen veuygulanan politikalar üzerindeki etkilerini sorgulayacak.