004ipc fellows SPE
Seçil Paçacı Elitok
2012/13 Mercator-İPM Araştırmacısı

Seçil Paçaçı Elitok ekonomisttir. Uzmanlık konuları ekonomik büyüme, kalkınma ekonomisi ve uluslararası ticarettir.

2009- 2011 yılları arasında, Hamburg Uluslararası Ekonomi Enstitüsü’nde (HWWI) Marie Curie  Araştırmacısı olarak Göçmenlerin Ulusötesi Konumu başlıklı program çerçevesinde verilen araştırma bursuyla Göç Araştırma Grubu’nda uzman araştırmacı olarak çalıştı.  Başlıca araştırma konuları arasında  uluslararası göç, özellikle Türkiye’ye ve Türkiye’den göç, vasıflı emeğin göçü ve göçmen işçi dövizleri sayılabilir.

Seçil Paçacı Elitok’un Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı kapsamında “AB/Almanya-Türkiye ilişkilerinde Göçün Rolü” başlıklı proje üzerine çalışmıştır. Proje, Türkiye ve AB (özellikle Almanya) arasındaki göç ve olası göç akımları hakkında Türkiye’nin AB yasaları ile olan sorunlarını ele almıştır. Göç Politikası, Türkiye’nin AB üyeliği müzakere sürecinde üzerinde durulması gereken en önemli konulardan biridir. Bu kapsamda, göçün Türkiye-AB/Almanya ilişkileri üzerindeki etkisi çeşitli bakış açılarından değerlendirilmiştir.

Seçil Paçacı Elitok  ekonomi doktorasını 2008 yılında Utah Üniversitesi’nde (ABD) tamamlamıştır.

Mercator – İPM Araştırmacısı olarak faaliyetleri

Özel Sayı (Editör)
Turkey’s Prospective EU Membership from a Migration Perspective: Two Steps Forward, One Step Back?
2013 | Perceptions, Stratejik Araştırma Merkezi (SAM)

Radyo Programı
Açık Gazete
1 Kasım 2012 | Açık Radyo

Op-ed
‘Vizesiz Avrupa’ için imzalanan anlaşma geri kabul mü, geri adım mı?
9 Ocak 2014 | T24

Amerika’nın göçmen reformu ile imtihanı
13 Ağustos 2013| Milliyet

Acı reçete, en alttakiler ve kobaylar
27 Temmuz 2013 | Birgün

Gölgede Kalmış Dış Göç Filmi: Bir Türke Gönül Verdim
27 Temmuz 2013 | biaMag

Sulhname’nin 2013′te düşündürdükleri
19 Mart 2013 | Radikal

Avrupalı göçmenler krizin başlıca kurbanı
 20 Şubat 2013 | Milliyet

Türkiye’nin göç karnesi yine mi zayıf?
27 Ekim 2012 | Radikal

Konuşmacı
2012/13 Mercator – İPM Araştırmacılarını Karşılama Etkinliği
25 Eylül 2012 | İstanbul

Çalıştay
2002-2012 Döneminde Türkiye’nin Göç Politikaları: AKP Reformlarının Değerlendirilmesi
16 Şubat 2013 | İstanbul

Makaleler
Göçün Sosyo-Politik Çerçevesi
27 Temmuz 2013 | Migration Policy Centre

Türkiye’nin Göç Politikası’nın Yeniden Yapılandırılması
19 Haziran 2013 | Turkish Policy Quarterly

Terk Edenler, Sadık Kalanlar ve Sesini Yükselten Gezi
Yaz 2013 | Üç Ekoloji

Politika Notları
Almanya ve Türkiye Arasında İşçi Dövizi Akışı: Tersine Eğilim?
Ağustos 2013 | İstanbul Politikalar Merkezi

Türkiye’nin Göç Politikaları Üzerine Müzakereler: Bire-Bir veya Bire-Yirmi Yedi?
28 Mart 2013 | İstanbul

Yuvarlak Masa Toplantısı
Avrupa’da Göç’ün Geleceği: Korkular ve Umutlar
25 Haziran 2013 | İstanbul