004ipc fellows SPE
Seçil Paçacı Elitok
2012/13 Mercator-İPM Araştırmacısı

Seçil Paçaçı Elitok ekonomisttir. Uzmanlık konuları ekonomik büyüme, kalkınma ekonomisi ve uluslararası ticarettir.

2009- 2011 yılları arasında, Hamburg Uluslararası Ekonomi Enstitüsü’nde (HWWI) Marie Curie  Araştırmacısı olarak Göçmenlerin Ulusötesi Konumu başlıklı program çerçevesinde verilen araştırma bursuyla Göç Araştırma Grubu’nda uzman araştırmacı olarak çalıştı.  Başlıca araştırma konuları arasında  uluslararası göç, özellikle Türkiye’ye ve Türkiye’den göç, vasıflı emeğin göçü ve göçmen işçi dövizleri sayılabilir.

Seçil Paçacı Elitok’un Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı kapsamında “AB/Almanya-Türkiye ilişkilerinde Göçün Rolü” başlıklı proje üzerine çalışmıştır. Proje, Türkiye ve AB (özellikle Almanya) arasındaki göç ve olası göç akımları hakkında Türkiye’nin AB yasaları ile olan sorunlarını ele almıştır. Göç Politikası, Türkiye’nin AB üyeliği müzakere sürecinde üzerinde durulması gereken en önemli konulardan biridir. Bu kapsamda, göçün Türkiye-AB/Almanya ilişkileri üzerindeki etkisi çeşitli bakış açılarından değerlendirilmiştir.

Seçil Paçacı Elitok  ekonomi doktorasını 2008 yılında Utah Üniversitesi’nde (ABD) tamamlamıştır.

Mercator – İPM Araştırmacısı olarak faaliyetleri